Chuyên mục: English help

ssdh-sinh-vien
0 1006 Views

Sẵn sàng du học – Trong tiếng Anh, có những cặp từ rất dễ hiểu nhầm vì chúng được phát âm gần giống nhau hoặc gần nghĩa. Chúng ta cùng xem phần so sánh chi tiết và ví dụ minh họa để có thể sử dụng chính xác trong các bài thi nhé!

1 2 3 69