Chuyên mục: English help

hoc-sinh-2
0

Sẵn sàng du học – Tiếng Anh không còn là một môn học mà sẽ là công cụ giúp học sinh Việt Nam học tập các môn học, thu nạp kiến thức mới và sử dụng như một ngôn ngữ thứ 2.

ssdhhoctienganh
0

Sẵn sàng du học – Nắm từ mới, hiểu ý chính của bài và hát theo ca sĩ giúp bạn cải thiện tiếng Anh nhanh chóng mà không mất nhiều công sức.

ssdhhoctienganh
0

Sẵn sàng du học – Tục ngữ Việt Nam có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Câu này tuy có đúng thật nhưng đặt vào trường hợp tôi thì thấy sao càng học càng thấy mình vẫn còn dốt.

1 2 3 52