Chuyên mục: English help

ssdh-actuarial-science-sinh-vien
0 1002 Views

Sẵn sàng du học – Kinh tế luôn xuất hiện dày đặc trong các bài thi IELTS, tuy nhiên nếu bạn không học chuyên ngành kinh tế, thì đây lại là một chủ đề tưởng dễ mà không dễ, đặc biệt là về mặt từ vựng.Vậy nên hãy bỏ túi ngay những từ vựng về Kinh tế dưới đây để dễ dàng ứng phó khi đi thi nhé!

ssdh-actuarial-science-sinh-vien6
0 1009 Views

Sẵn sàng du học – Kinh tế luôn xuất hiện dày đặc trong các bài thi IELTS, tuy nhiên nếu bạn không học chuyên ngành kinh tế, thì đây lại là một chủ đề tưởng dễ mà không dễ, đặc biệt là về mặt từ vựng.Vậy nên hãy bỏ túi ngay những từ vựng về Kinh tế dưới đây để dễ dàng ứng phó khi đi thi nhé!

ssdh-sinh-vien-nganh-tai-chinh6
0 1015 Views

Sẵn sàng du học – Một tips nhỏ trong bài Writing đó chính là thêm những từ/trạng từ chỉ mức độ vào trong bài để diễn đạt sâu hơn ý của câu. Hãy tham khảo những cách dùng từ chỉ mức độ sau nhé!

1 2 3 74