Chuyên mục: Tiếng Anh theo tình huống

05042017duhoc6
0

SSDH – Bạn có biết “Live from hand to mouth” nghĩa là “sống chật vật”? Từ “hand” có nghĩa là “tay” nhưng khi đi cùng với một số từ khác, nó có thể tạo

Có nhiều cách diễn đạt giấc ngủ trong tiếng Anh. Ảnh: Emaze
0

SSDH – Ngủ là “sleep”, tuy nhiên tiếng Anh có nhiều hơn một cách để diễn tả trạng thái ngủ.

Khác biệt của "empathy" và "sympathy". Ảnh: Pinterest
0

SSDH – Tiếng Anh có nhiều cặp từ dễ nhầm lẫn do cách viết hoặc nét nghĩa gần giống nhau. “Empathy” và “sympathy” cũng là cặp từ cần lưu ý về cách sử dụng.

Hủy hẹn là tình huống không mong muốn, cần mở lời khéo léo để tránh làm người khác phật lòng. Ảnh: TED Ideas
0

SSDH – Hủy hẹn là tình huống không mong muốn, cần mở lời khéo léo dù bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Bạn nên biết một số câu thông