Chuyên mục: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Trong đề bài thường có sự lồng ghép chính đáp án.
0

SSDH – Kiểm tra kỹ những thay đổi trong các câu trả lời, lợi dụng chính đáp án của đề bài và sử dụng phương pháp loại trừ là bí quyết để thí sinh có kết quả tốt trong phần thi viết của SAT.