Chuyên mục: Vui học Tiếng Anh

ssdhhoctienganh
0

Sẵn sàng du học – “Like” có thể được đặt ở nhiều vị trí trong câu, đóng vai trò động từ, tính từ, danh từ, giới từ, thán từ… với nghĩa khác nhau.

ssdhhoctienganh
0

Sẵn sàng du học – Bạn có biết nghĩa gốc của “Monday” là “Moon’s day”? Ngoài ra, tên của tháng và thứ trong tiếng Anh thường được đặt theo tên các vị thần.

ssdhhoctienganh
0

Sẵn sàng du học – Hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, hiện tại hoàn thành là 4 thì dùng nhiều nhất trong IELTS Writing.

du-hoc1
0

SSDH – Trong tiếng Anh, để diễn tả một điều gì đấy hay một ai đó rất tốt, thay vì nói câu ‘Very good’ đơn điệu, bạn có đến 99 cách để diễn tả điều tương tự. Hãy cùng xem nhé!

1 2