Chuyên mục: Vui học Tiếng Anh

ssdhhoctienganh
0

Sẵn sàng du học – Nắm từ mới, hiểu ý chính của bài và hát theo ca sĩ giúp bạn cải thiện tiếng Anh nhanh chóng mà không mất nhiều công sức.

ssdhhoctienganh
0

Sẵn sàng du học – Những danh từ này được tạo thành bởi động từ kép và đều bắt đầu bằng từ “out”, như “outbreak”, “outburst”, “outcast”…

1 2 3 5