Chuyên mục: Vui học Tiếng Anh

ssdh-sinh-vien-nganh-tai-chinh6
0 1013 Views

Sẵn sàng du học – Một tips nhỏ trong bài Writing đó chính là thêm những từ/trạng từ chỉ mức độ vào trong bài để diễn đạt sâu hơn ý của câu. Hãy tham khảo những cách dùng từ chỉ mức độ sau nhé!

1 2 3 20