Chuyên mục: Vui học Tiếng Anh

Việc mạnh dạn giao tiếp với các bạn trong lớp sẽ giúp bạn phát âm tiếng Anh tốt hơn
0 1283 Views

Sẵn sàng du học – “A” và “An” dùng chỉ những sự vật, hiện tượng cụ thể người nghe không biết, “The” chỉ sự việc cả người nói và người nghe đều biết.

1 10 11 12 13 14 15