Chuyên mục: Vui học Tiếng Anh

ssdh-sinh-vien
0 1009 Views

Sẵn sàng du học – Trong tiếng Anh, có những cặp từ rất dễ hiểu nhầm vì chúng được phát âm gần giống nhau hoặc gần nghĩa. Chúng ta cùng xem phần so sánh chi tiết và ví dụ minh họa để có thể sử dụng chính xác trong các bài thi nhé!

ssdh-sinh-vien1
0 1013 Views

Sẵn sàng du học – Trong tiếng Anh, có những cặp từ rất dễ hiểu nhầm vì chúng được phát âm gần giống nhau hoặc gần nghĩa. Chúng ta cùng xem phần so sánh chi tiết và ví dụ minh họa để có thể sử dụng chính xác trong các bài thi nhé!

ssdh-co-khi-sinh-vien
0 1015 Views

Sẵn sàng du học – Học ngành gì không quan trọng, nhưng nhất định phải tìm công việc mình yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ làm việc từ 7h sáng đến 6h tối. Các bạn 2001 đã có sự lựa chọn ngành học của mình chưa?

1 2 3 4 17