Chuyên mục: Vui học Tiếng Anh

ssdh-hoc-tieng-anh
0 1588 Views

Sẵn sàng du học – Bạn nên làm giảm nhẹ sự phê phán bằng cách đưa ra lời khen về sự cố gắng của đối phương, chẳng hạn “I appreciate your hard work”. 

ssdh-hoc-tieng-anh
0 1130 Views

Sẵn sàng du học – Không quen “accent” của người nói, không thể nhìn vào ngôn ngữ cơ thể để đoán ý, nhiều người gặp khó khăn khi nói tiếng Anh qua điện thoại. 

ssdh-crush
0 1342 Views

Sẵn sàng du học – “Crush” được dùng để nhấn mạnh mức độ tình cảm chủ động từ phía bạn và người đó có sức ảnh hưởng lớn đối với bạn. Không cần quan tâm người đó có thích bạn hay không, tình cảm của bạn có được người đó đáp lại hay không.

1 2 3 4 5 10