Chuyên mục: Vui học Tiếng Anh

ssdh-sinh-vien2
0 1113 Views

Sẵn sàng du học – Làm thế nào để thôi nhàm chán khi gửi lời yêu thương đến một nửa đặc biệt của mình? Các bạn có thể tham khảo 10 câu sau thay vì lặp đi lặp lại “I love You” nhé.

1 2 3 4 5 12