Chuyên mục: 8 Hài

photo-1-1557992548224961217572a
0 1034 Views

Sẵn sàng du học – Học sinh hằng ngày vẫn đang đau đầu trước vấn nạn mất bút đang hoành hành. Vì vậy, hoàng loạt cách kế sách không giống ai để bảo toàn đồ đạc cũng được nghĩ ra khiến tên trộm nhìn xong không khỏi cảm thấy “hoang mang”.

1 2 3 13