Chuyên mục: hey guys mình đi đâu?

ssdh-petra4
0 1029 Views

Sẵn sàng du học – Khi đặt chân tới Jordan, từng hạt cát trên vùng đất nhuộm màu của vạn năm quá khứ ấy đã tỏa sức quyến rũ thật trầm, thật chậm, làm người ta yêu, rồi say đắm mà không mảy may hay biết.

1 2 3 4 10