Chuyên mục: Học bổng du học

canada
0 1011 Views

Sẵn sàng du học – Ứng viên phù hợp phải là cán bộ, nhân viên đang làm việc trong khối nhà nước, cũng như các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức phi chính phủ. Ứng viên phải có ít nhất là một năm công tác tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

hoc-bong-nhat-ban-JDIR
0 1074 Views

Sẵn sàng du học – Cục Hợp tác Quốc tế – Bộ GD&ĐT thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2018, bậc tiến sĩ cho niên khóa 2019 – 2022.

truong-nghe-thuat-prenton
0 1065 Views

Sẵn sàng du học – Các ứng viên có thể đăng kí học bổng Nghệ thuật Princeton được tài trợ một phần bởi quỹ Andrew W. Mellon, Hội nghiên cứu sinh nghệ thuật David E.Kelley và quỹ học bổng Maurice R. Greenberg. Học bổng nghiên cứu này dành cho công dân quốc tịch Mỹ và không quốc tịch Mỹ.

du-hoc-hong-kong
0 1048 Views

Sẵn sàng du học – Các ứng viên được mời đăng ký cho Học bổng M+ / Design Trust được tài trợ bởi M+ và Design Trust. Những ứng viên được nhận sẽ làm việc cho M+ trong 6 tháng vào năm 2019, tiến hành nghiên cứu độc lập, trên cơ sở toàn thời gian.

IAS CEU
0 1034 Views

Viện Nghiên cứu Cao cấp tại Đại học Trung Âu ở Budapest (The Institute for Advanced Study at Central European University in Budapest – IAS CEU) hân hạnh mời ứng tuyển cho học bổng Fritz Thyssen Junior cho năm học 2019/2020. Học bổng dành cho tất cả các lĩnh vực nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn.

truong-kinh-doanh-Copenhagen
0 1074 Views

Sẵn sàng du học – Trường kinh doanh Copenhagen (The Copenhagen Business School – CBS) vui mừng thông báo đã mở đơn ứng tuyển cho học bổng bậc Tiến sĩ ngành kế toán. Ứng viên quốc tế có thể ứng tuyển học bổng này.

1 2 3 132