Chuyên mục: Tin học bổng

oead
0

Sẵn sàng du học – Bộ Giáo dục hợp tác và nghiên cứu quốc tế của Áo (OeAD) mở đơn học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ Richard Plaschka. Ứng viên nhận học bổng là các nghiên cứu sinh tại các trường đại học và đang nghiên cứu một lĩnh vực đặc biệt.

international-institute-for-management-development
0

Sẵn sàng du học – International Institute for Management Development (IMD) (Tạm dịch: Học viện quốc tế về sự phát triển quản lý) hỗ trợ nhiều suất học bổng MBA xuất sắc hoặc dựa trên nhu cầu. Các ứng viên quốc tế có thể ứng tuyển cho các suất học bổng này.

iti
0

Sẵn sàng du học – International Team for Implantology (ITI) chào đón các ứng viên nộp hồ sơ cho học bổng ITI. Học bổng được trao tặng hằng năm tại một trong 26 Trung tâm học bổng ITI tại 22 trường ĐH trên toàn thế giới.

1 2 3 107