Chuyên mục: Tin học bổng

hoc-bong-siêmns
0 1085 Views

Sẵn sàng du học – Học bổng Siemens China được mở cho sinh viên cao học quốc tế của trường Đại học Thanh Hoa. Học bổng hỗ trợ cho các sinh viên quốc tế xuất sắc đang theo học chương trình Tiến sỹ trong các chuyên ngành khác nhau tại Đại học Thanh Hoa.

ssdh-university-of-geneva1
0 1068 Views

Sẵn sàng du học – Khoa Khoa học của đại học Geneva hợp tác cùng các nhà tài trợ khác đã thành lập chương trình học bổng xuất sắc hỗ trợ những ứng viên nổi bật và có nguyện vọng theo đuổi chương trình thạc sĩ Khoa học của bất kỳ ngành học hiện có của khoa.

Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam, cùng các ứng viên nhận Học bổng Chính phủ Australia 2018
0 1044 Views

Sẵn sàng du học – Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết vòng tuyển chọn cho học bổng Chính phủ Australia năm 2019 chính thức nhận hồ sơ từ ngày 1-2 đến hết ngày 30-4.

1 2 3 4 134