Chuyên mục: Tin học bổng

Campuchia
0 1219 Views

Sẵn sàng du học – Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2016-2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2018 như sau:

hoc-bong-du-hoc-anh
0 1050 Views

Sẵn sàng du học – Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh Anh quốc (MBA Northampton) là chương trình đào tạo thạc sĩ tại chỗ được ký kết giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Northampton (Anh) đang xét tuyển khóa thứ 8 (dự kiến khai giảng cuối tháng 7.2018).

ssdhtheuniversityofmelbourne
0 1099 Views

Sẵn sàng du học – Đại học Melbourne đang mở đơn ứng tuyển cho chương trình học bổng Melbourne Chancellor’s Scholarship. Học bổng được trao cho các học sinh Úc có thành tích học tập xuất sắc trong năm cuối cấp trung học (year 12) hoặc các học sinh quốc tế du học Bằng Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate) tại Úc.

hoc-bong-netsle
0 1070 Views

Sẵn sàng du học – Học bổng Nestle dành cho Phụ nữ được được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1997 và được khởi xướng bởi một nhóm người tham gia IMD (Viện Phát triển và Quản lý Quốc tế – International Institute for Management Development) MBA, những người muốn khuyến khích phụ nữ tham gia chương trình MBA.

dai-hoc-syney
0 1077 Views

Sẵn sàng du học – Đại học Sydney mời các thi sinh đủ điều kiện thực hiện một chương trình Nghiên cứu sau đại học hoặc Nghiên cứu bậc Thạc sĩ tại trường Đại học để nhận Học bổng Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Sydney (USydIS).

Campuchia
0 1159 Views

Sẵn sàng du học – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia theo diện học bổng Hiệp định năm 2018 với tổng số 15 suất học bổng (đại học và sau đại học) và 20 suất học bổng học tiếng Khơ-me.

Bond University
0 1095 Views

Sẵn sàng du học – Đại học Bond đang cung cấp một số học bổng miễn giảm học phí một phần cho sinh viên quốc tế và Úc. Học bổng có sẵn cho sinh viên đủ điều kiện nộp đơn cho chương trình Thạc sĩ dinh dưỡng và thực hành dinh dưỡng (Master of Nutrition and Dietetic Practice)

gem
0 1097 Views

Sẵn sàng du học – Rollins College đang mở đơn học bổng dành cho sinh viên quốc tế MBA. Những người nộp đơn xin chương trình MBA Ưu Tiên (Early Advantage MBA) là công dân của các quốc gia ngoài Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin học bổng này.

1 2 3 4 5 129