Chuyên mục: Tin học bổng

truong-kinh-doanh-Copenhagen
0 1091 Views

Sẵn sàng du học – Trường kinh doanh Copenhagen (The Copenhagen Business School – CBS) vui mừng thông báo đã mở đơn ứng tuyển cho học bổng bậc Tiến sĩ ngành kế toán. Ứng viên quốc tế có thể ứng tuyển học bổng này.

Du học Nhật Bản mang đến nhiều lợi thế cho sinh viên.
0 1089 Views

Sẵn sàng du học – Chương trình phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản – Tổ chức Hải quan Thế giới (Japan-WCO Human Resource Development Programme) hiện đang cung cấp học bổng hỗ trợ cho các quản lý hải quan từ các nước đang phát triển đang là thành viên của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO

dai-hoc-Groningen
0 1081 Views

Sẵn sàng du học – Một vị trí dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ đang sẵn sàng ở phòng ban Nuclear Medicine and Molecular Imaging & Medical Oncology (Y học hạt nhân và hình ảnh phân tử & Ung thư học y tế) tại UMCG Groningen dưới sự giám sát trực tiếp của cả một nhà vật lý y học và một bác sĩ chuyên khoa ung thư

ssdh-university-of-melbourne
0 1105 Views

Sẵn sàng du học – Đại học Melbourne trao 600 học bổng nghiên cứu sau đại học cho sinh viên quốc tế trong năm học 2018-2019. Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo nghiên cứu sau đại học tại Đại học Melbourne có thể đăng kí học bổng này.

ma-roc
0 1086 Views

Sẵn sàng du học – Căn cứ Biên bản kỳ họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc, Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2018 như sau

dai-hoc-Alberta
0 1128 Views

Sẵn sàng du học – Đại học Alberta (University of Alberta) hiện đang cung cấp chương trình học bổng International Undergraduate Student Bursary. Ứng viên phải đăng ký cho học kỳ mùa Thu 2018 và học kỳ mùa Đông trước đó (mùa Đông 2018).

1 2 3 4 5 130