Chuyên mục: Đọc gì

Nữ nhà báo, biên kịch, đạo diễn Nora Ephron.
0 1084 Views

Sẵn sàng du học – Có một cách khá hữu ích trong trường hợp này, đó là ghi chép lại những gì bạn muốn nhớ giống như Nora Ephron trong cuốn sách “Trời ơi tôi chẳng nhớ gì cả”.

1 2 3 4 5 14