Chuyên mục: Du học Mỹ

gõ cửa
0 1529 Views

SSDH – “Giấc mỡ Mỹ” là một cụm từ khoá rất quen thuộc mà không biết bao nhiêu người ở trên thế giới đang tìm kiếm. Sẵn Sàng Du học sẽ cùng bạn khám phá đất nước này.

coe_hp_new
0 1593 Views

SSDH – Đi du học là cả một lộ trình dài mà xuyên suốt nó chính là sự quyết tâm của chính bạn. Để định hướng đúng con đường mình đi điều đầu tiên bạn phải xác định được mình sẽ học ở nước nào, trường nào, ngành học nào.

group of multicultural university graduates standing in a row
0 1623 Views

SSDH – Học bổng du học Mỹ dành cho sinh viên Việt Nam thường gồm ba dạng chính: học bổng được tài trợ từ các tổ chức quốc tế, học bổng chính phủ và học bổng được cấp trực tiếp từ nhà trường.