Chuyên mục: Sự kiện du học

0 1167 Views

skst-25-7-11Hội đồng Anh mời tất cả các bạn học sinh, sinh viên đã nhận được thư mời nhập học của các trường tại Vương quốc Anh trong năm 2011 tới tham dự “Buổi họp mặt sinh viên trước khi lên đường” được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 7 năm 2011.
0 1116 Views

skst-25-7-11Hội đồng Anh mời tất cả các bạn học sinh, sinh viên đã nhận được thư mời nhập học của các trường tại Vương quốc Anh trong năm 2011 tới tham dự “Buổi họp mặt sinh viên trước khi lên đường” được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 7 năm 2011.
1 71 72 73 74 75