10 đại học đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018

0 1248 Views

Sẵn sàng du học – Mỹ có năm đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng của Times Higher Education, những trường còn lại thuộc Anh và Thụy Sĩ.

1. Đại học Stanford (Mỹ)

ssdhstanford

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 93,1

Xếp hạng thế giới (theo Times Higher Education): 3

Times Higher Education đánh giá chất lượng đào tạo ngành Khoa học máy tính của các trường dựa trên những phân tích về số bài báo được trích dẫn, thu nhập (từ chuyển giao kiến thức), triển vọng quốc tế, nghiên cứu, chất lượng giảng dạy (môi trường học tập).

2. Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)

Massachusetts Institute of Technology

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 92,2

Xếp hạng thế giới: 5

3. Đại học Oxford (Anh)

ssdhoxford

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,9

Xếp hạng thế giới: 1

4. ETH Zurich – Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (Thụy Sĩ)

ssdhethzuzich

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,5

Xếp hạng thế giới: 10

5. Đại học Cambridge (Anh)

Cambridge-Education-Group

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,4

Xếp hạng thế giới: 2

6. Viện Công nghệ California (Mỹ)

ssdhcaltech

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,6

Xếp hạng thế giới: 3

7. Đại học Carnegie Mellon (Mỹ)

ssdhcarnegiemellon

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,6

Xếp hạng thế giới: 24

8. Viện Công nghệ Georgia (Mỹ)

ssdhgeorgia

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,3

Xếp hạng thế giới: 33

9. Đại học Hoàng gia London (Anh)

ssdhking'scollegelondon

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 88

Xếp hạng thế giới: 8

10. Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne (Thụy Sĩ)

ssdhlausanne

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 87,8

Xếp hạng thế giới: 38

Cá Domino (SSDH) – Theo vnexpress.net

Share.

Leave A Reply