9 từ vựng để trả lời điện thoại đầy chuyên nghiệp (Phần 2)

0 1105 Views

Sẵn sàng du học – Học ngay những từ này để có thể trả lời điện thoại một cách đầy chuyên nghiệp nào!!!

Xem phần 1 tại đây!

33104600_1045766878912510_798128249287737344_n 33125693_1045766892245842_228535862655188992_n 33216216_1045767042245827_5272011852635701248_n 33101378_1045767032245828_140848874037182464_n

Cá Domino (SSDH) – Theo joloenglish

Share.

Leave A Reply