Bảng xếp hạng 10 trường Đại học Luật ra trường là có việc

0 1138 Views

Sẵn sàng du học – Các chuyên gia cho rằng sinh viên theo học các trường luật có xếp hạng cao thường có tỷ lệ tìm được việc tại các công ty luật lớn tốt hơn sinh viên đến từ các trường có thứ hạng thấp.

Chuẩn bị cho sự nghiệp Luật sư

Trở thành cộng tác viên full-time “mới toanh” tại công ty luật lớn không phải chuyện dễ dàng do mức độ cạnh tranh cho vị trí có mức lương 6 con số (lên đến $180,000) này là vô cùng khắc nghiệt.

Nhưng các chuyên gia cho rằng sinh viên theo học các trường luật có xếp hạng cao thường có tỷ lệ tìm được việc tại các công ty luật lớn tốt hơn sinh viên đến từ các trường có thứ hạng thấp.

Sau đây là 10 trường luật nơi sinh viên tốt nghiệp có cơ hội lớn kiếm được việc làm full-time trong ít nhất 1 năm tại các công ty luật tư nhân lớn với hơn 500 luật sư.

Đại học Chicago

ssdhchicagouniversity

Xếp hạng: 4

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty luật: 67%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc full-time tại công ty luật lớn: 74.3%

Đại học Duke

ssdhdukeuniversity

Xếp hạng: 11 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty luật: 68,5%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc full-time tại công ty luật lớn: 76.4%

Đại học Pennsylvania

Pennsylvania-university

Xếp hạng: 7

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty luật: 71.1%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc full-time tại công ty luật lớn: 76.7%

Đại học Virginia

ssdh-the-university-of-virginia

Xếp hạng: 9 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty luật: 69.3%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc full-time tại công ty luật lớn: 77.2%

Đại học Yale

ssdh-yale-university

Xếp hạng: 1

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty luật: 42.8%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc full-time tại công ty luật lớn: 74.3%

Đại học New York

dai-hoc-New-York

Xếp hạng: 6

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty luật: 74.1%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc full-time tại công ty luật lớn: 78.5%

Đại học Stanford

ssdh-standford-university

Xếp hạng: 2

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty luật: 54.5%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc full-time tại công ty luật lớn: 749.2%

Đại học Harvard

ssdh-harvard-university2

Xếp hạng: 3

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty luật: 59.4%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc full-time tại công ty luật lớn: 82.2%

Đại học Columbia

ssdhcolumbiauniversity

Xếp hạng: 5

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty luật: 81.4%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc full-time tại công ty luật lớn: 83%

Đại học Northwestern (Pritzker)

ssdh-northwestern-university

Xếp hạng: 11 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty luật: 71.2%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc full-time tại công ty luật lớn: 84.5%

Người dịch: Thái Ninh (SSDH)

Share.

Leave A Reply