Bridging visa là gì? Vì sao du học sinh Úc cần Bridging visa?

0 1240 Views

Sẵn sàng du học – Bridging visa hay còn được gọi là visa tạm thời là một dạng thị thực cho phép bạn tiếp tục sống, làm việc lại Úc trong thời gian visa chính (substansive visa) đã hết hạn và bạn đang chờ xin visa khác để chính thức định cư tại đây. Bridging Visa bao gồm 5 loại A, B, C, D và E; mỗi loại phù hợp với trường hợp cụ thể của từng cá nhân.

skilled-left

Nếu bạn đang sở hữu visa chính khi Bridging visa được giao, bạn vẫn phải tuân theo những quy định của visa chính cho tới khi visa đó hết hạn và những điều kiện của Bridging visa được áp dụng.

BRIDGING VISA A (BVA) – Subclass 010

Bridging visa A (BVA) là visa tạm thời. Visa này cho phép bạn ở lại Úc sau khi visa hiện tại của bạn hết hạn và trong khi đơn xin cấp visa của bạn đang được xét duyệt. BVA được cấp nếu bạn nộp đơn ở Úc để xin visa chính mới trong khi bạn vẫn còn visa chính cũ. BVA không cho phép bạn trở lại Úc nếu bạn rời đi.

Điều kiện xin BVA là:

 • Bạn đang ở Úc
 • Visa 2 có thể được trao trong khi bạn đang ở Úc
 • Khi nộp đơn xin visa 2, visa 1 vẫn còn hiệu lực

Bạn cũng có thể xin BVA một cách độc lập sau khi nộp đơn xin visa 2 nếu:

 • Bạn đã được trao BVA hoặc BVB nhưng sắp hết hạn và bạn đáp ứng những yêu cầu xin một BVA khác.
 • BVA hoặc BVB hiện tại không cho phép hoặc giới hạn việc làm thêm tại Úc nhưng bạn đang gặp những khó khăn tài chính, bạn cần phải chứng minh những khó khăn này với phòng tiếp nhận.
 • Bạn vẫn đang sở hữu một BVA hoặc BVB và bạn đang xin một phán quyết tòa án liên quan tới việc từ chối cấp visa 2.

Chi phí: Miễn phí

BRIDGING VISA B (BVB) – Subclass 020

Bridging visa B (BVB) là visa tạm thời. Visa này cho phép bạn rời khỏi và trở về Úc trong khi đơn xin visa chính của bạn đang được xử lý. Nếu bạn trở về Úc trong khoảng thời gian du lịch được chỉ định, BVB sẽ cho phép bạn ở lại Úc trong khi đơn xin cấp visa chính của bạn đang được xét duyệt. Bạn có thể cùng lúc có visa chính và BVB.

Bạn có thể xin BVB nếu bạn đáp ứng tất cả các điều sau đây:

 • Bạn đang ở Úc
 • Bạn đã có Bridging Visa A (BVA) hoặc BVB
 • Bạn đã nộp đơn xin visa chính tại Úc và sẽ được cấp khi bạn ở Úc
 • Bạn có lý do chính đáng để muốn rời khỏi Úc và trở về Úc trong khi đơn xin cấp visa của bạn đang được duyệt.

Chi phí: 145 AUD

BRIDGING VISA C (BVC) – Subclass 030

Bridging visa C (BVC) là visa tạm thời. Visa này cho phép bạn ở lại Úc trong khi đơn xin visa chính của bạn đang được xét duyệt. BVC được cấp nếu bạn nộp đơn ở Úc xin visa chính nhưng bạn chưa có chính nào. BVC không cho phép bạn trở lại Úc nếu rời đi.

BVA sẽ được tự động xin nếu bạn nộp đơn xin visa chính và:

 • Bạn đang ở Úc
 • Visa có thể được cấp cho bạn khi bạn ở Úc
 • Khi bạn nộp đơn, bạn không còn visa chính cũ.
 • Bạn không có Bridging Visa E (BVE) và không giữ BVE kể từ khi lần cuối bạn có visa chính.

Bạn có thể nộp đơn xin BVC riêng sau khi bạn đã nộp đơn xin visa chính tại Úc nếu:

 • Bạn đã được cấp một BVC trước đây nhưng đã hết hạn (ví dụ, do rời khỏi Úc) và bạn đủ điều kiện để xin BVC khác.
 • BVC hiện tại của bạn không cho phép bạn làm việc tại Úc, hoặc có những hạn chế về việc làm, nhưng bạn tin rằng bạn có nhu cầu buộc phải làm việc. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng rằng bạn đang gặp khó khăn về tài chính.
 • Bạn nộp đơn yêu cầu xem xét lại thủ tục pháp lý sau khi hội đồng thẩm định pháp lý duy trì quyết định từ chối đơn xin cấp visa chính thì khi đó bạn sẽ cần một visa tạm thời riêng để duy trì trình trạng hợp pháp trong quá trình xét xử.

Chi phí: Miễn phí

BRIDGING VISA D (BVD) – Subclass 040 và 041

Bridging visa D (BVD) là visa tạm thời. Nếu visa chính của bạn đã hết hạn, visa này sẽ cho phép bạn ở lại Úc hợp pháp trong một thời gian ngắn cho đến khi bạn làm đơn xin cấp visa chính, sắp xếp rời khỏi Úc hoặc được cấp visa Bridging E (BVE). BVD không cho phép bạn làm việc hoặc trở lại Australia nếu bạn rời đi.

Bạn chỉ được cấp BVD (subclass 040) nếu bạn đáp ứng tất cả những điều dưới đây:

 • Bạn đang ở Úc.
 • Bạn không có visa hoặc bạn có visa mà sẽ hết hạn trong ba ngày tới sau ngày bạn nộp đơn xin BVD.
 • Bạn đã cố gắng nhưng không thể nộp đơn xin visa chính – ví dụ bạn đã không nộp đủ phí hoặc điền sai mẫu đơn xin visa – nhưng bạn sẽ có thể làm như vậy trong vòng năm ngày tiếp theo (sau đó bạn có đủ điều kiện để xin Bridging C (BVC).

Bạn chỉ được cấp một BVD (subclass 041) nếu bạn đáp ứng tất cả những điều dưới đây:

 • Bạn đang ở Úc
 • Bạn không có visa
 • Bạn không thể hoặc không muốn nộp đơn xin visa chính mới
 • Một nhân viên có thẩm quyền vắng mặt khi phỏng vấn bạn.

Chi phí: Miễn phí

BRIDGING E (BVE) – Subclass 050 và 051

A Bridging visa E (BVE) là visa tạm thời. Nếu visa chính của bạn đã hết hạn, visa này sẽ cho phép bạn ở lại Úc hợp pháp trong khi bạn sắp xếp để rời khỏi, hoàn thiện vấn đề nhập cư hoặc đang chờ quyết định nhập cư. Nó không cho phép trở lại Australia nếu rời đi.

Bạn có thể được cấp BVE (subclass 050) nếu bạn đáp ứng một trong những điều dưới đây:

 • Bạn là người nhập cư hợp pháp, là có BVE (subclass 050) hoặc BVD (subclass 041) và;
 • Bạn đang sắp xếp để rời Úc.
 • Bạn đang nộp đơn xin visa chính.
 • Bạn đang tìm điểm hoặc xem xét pháp lý về quyết định visa hoặc quyết định về quyền công dân.
 • Bạn đang tìm kiếm sự can thiệp của bộ.

Bạn có thể được cấp BVE (subclass 051) nếu bạn đáp ứng tất cả các điều sau đây:

 • Bạn đã bị từ chối nhập cảnh hoặc bỏ qua thủ tục nhập cư và đã thông báo cho chúng tôi trong vòng 45 ngày;
 • Bạn đang bị giam giữ.
 • Bạn đã nộp đơn xin visa bảo hộ.
 • Bạn đáp ứng các yêu cầu cụ thể khác liên quan đến tuổi tác, sức khoẻ hoặc đề cử, hoặc bạn đáp ứng các yêu cầu của BVE (subclass 051).

Chi phí: Miễn phí

Người dịch: Ánh Dương (SSDH)

Share.

Leave A Reply