Các trường có chương trình vừa học vừa thực tập? (Sandwich program)

0
SSDH – Em sẽ học Dự bị Đại học, sau đó sẽ phải học ở trường Đại học ở Anh. Nhưng Em muốn tìm những trường Đại học có chương trình sau 2 năm học, học sinh sẽ có thể xin đi thực tập để lấy kinh nghiệm rồi mới quay về hoàn tất năm thứ 3 để lấy bằng cử nhân. Vui lòng cho Em danh sách những trường đó? (Thân Ngọc Hà)

Trả lời của cô Thái Hoàng Thủy, chuyên viên Tư vấn giáo dục quốc tế tổ chức Study Group, hiện Cố vấn giáo dục của trung tâm truyền thông ANNA:

Đây là chương trình rất hay, dành cho những học sinh muốn có kinh nghiệm tốt trước khi tốt nghiệp và lợi thế của chương trình này là giúp học sinh tiếp cận thực tế và dễ dàng thích nghi với công việc trong tương lai. Các trường có chương trình này như: Đại học Portsmouth, Đại học Surrey, Đại học Aston, Đại học Leedsy, Đại học Newcastle, Đại học Plymouth, Đại học Birmingham.

Share.

Leave A Reply