Các vấn đề trong thủ tục thuê nhà tại Canada

0 1086 Views

Sẵn sàng du học – Khi thuê nhà, bạn cần đặc biệt chú ý đến vấn đề tiền thuê nhà cũng như thủ tục khi muốn chuyển đi khỏi căn nhà.

Trả tiền thuê nhà

Bạn thường sẽ phải trả tiền thuê nhà cho chủ nhà, giám đốc hoặc người quản lý tài sản vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể trả tiền thuê nhà của bạn theo 1 trong 3 cách:

  • Tiền mặt. Hãy chắc rằng bạn có biên nhận của toàn bộ tiền mặt.
  • Chi phiếu trả sau. Đây là chi phiếu trên đó ghi ngày trả trong tương lai. Chẳng hạn, nhiều chủ nhà muốn bạn trả cho họ 12 chi phiếu vào ngày đầu tiên của mỗi tháng trong vòng 12 tháng tới.
    Chi phiếu trả sau không thể trả bằng tiền mặt cho đến ngày được viết trên chi phiếu, và bạn có thể hủy chi phiếu này bằng cách gọi điện đến ngân hàng của bạn.
  • Chi phiếu chứng nhận. Đây là những chi phiếu đã được ngân hàng bạn bảo đảm. Nhiều chủ nhà yêu cầu chi phiếu chứng nhận vào tháng đầu và tháng cuối.

Ở một số nơi, việc thuê nhà có thể bao gồm một vài hoặc tất cả tiện ích chẳng hạn như điện, nước, nhiệt. Nếu không bao gồm, bạn phải có trách nhiệm chi trả hóa đơn sử dụng những tiện ích này. Nếu có trả hóa đơn, bạn luôn phải trả những hóa đơn này trước thời hạn được viết trên hóa đơn nếu không công ty sẽ tính thêm phí. Nếu bạn không trả, công ty có thể sẽ cắt dịch vụ sử dụng.

Ban-se-phai-chi-tra-hoa-don

Bạn sẽ phải chi trả hóa đơn này trước thời hạn được viết trên hóa đơn nếu không muốn công ty sẽ tính thêm chi phí

Tăng tiền thuê nhà

Luật pháp quy định mức độ thường xuyên và số lượng mà chủ nhà của bạn có thể tăng tiền thuê. Luật ở mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ là khác nhau. Ở hầu hết các khu vực, chủ nhà phải thông báo cho bạn 90 ngày trước khi tăng tiền thuê nhà. Ở một số địa điểm ở Canada, chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà chỉ vào dịp kỉ niệm ngày đầu tiên bạn chuyển vào. Thông thường, chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà chỉ một lần mỗi năm và có thể tăng bằng một số tiền tối đa theo quy định của chính quyền của tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ của bạn. Nếu chủ nhà không đưa ra thông báo phù hợp cho bạn, bạn có thể từ chối việc tăng tiền thuê nhà cho đến khi chủ nhà gửi cho bạn các thông báo phù hợp. Tỉnh bang và vùng lãnh thổ khác nhau có những quy định khác nhau về mức tăng tiền thuê. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc trang thông tin của tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn sinh sống, có sẵn ở www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/reho.

Ban-co-the-tu-choi

Bạn có thể từ chối việc tăng tiền thuê nhà nếu không nhận được thông báo phù hợp đến bạn

Chuyển đi

Trước khi chuyển đi khỏi chỗ thuê, bạn phải thông báo bằng văn bản cho chủ nhà rằng bạn sẽ chuyển đi. Bạn phải đưa ra thông báo trước 1, 2 hay 3 tháng tùy theo tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn sống (xem trang thông tin của tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ ở www.cmhc- schl.gc.ca/en/co/reho). Nếu bạn có hợp đồng thuê nhà, luật có thể không cho phép bạn kết thúc hợp đồng thuê sớm. Trong những trường hợp này, bạn phải có thỏa thuận với chủ nhà hoặc trả một số tiền xác định theo luật ở tỉnh bang của mình.

Thái Hải (SSDH) – Theo Hỗ trợ du học Canada

Share.

Leave A Reply