Cách dùng So, Too, Neither, Either nhiều người dễ nhầm

0 1415 Views

Sẵn sàng du học – Cả 4 từ đều có nghĩa là “cũng” nhưng So, Too dùng cho câu mang nghĩa khẳng định; còn Neither và Either dùng cho câu mang nghĩa phủ định.

ssdhhoctienganh

1. Too, so (dùng cho câu mang nghĩa khẳng định)

– Too dùng ở cuối câu

Eg:

John: I hate mushrooms.

Me: I do too (I also hate mushrooms).

– So luôn đứng đầu câu và phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau. Trợ động từ đứng liền trước chủ ngữ.

Eg:

John: I hate mushrooms.

Me: So do I (I also hate mushrooms).

2. Either, Neither (dùng cho câu mang nghĩa phủ định)

– Either đứng ở cuối câu.

Eg:

Lucy: I don’t live in London.

Me: I don’t either (I also don’t live in London).

– Neither đứng đầu câu, mượn trợ động từ. Trợ động từ đứng liền sau neither và liền trước chủ ngữ.

Eg:

Lucy: I don’t live in London.

Me: Neither do I (I also don’t live in London).

Cá Domino (SSDH) – Theo vnexpress.net

Share.

Leave A Reply