Chi phí học tập và hỗ trợ tài chính tại Canada

0 1167 Views

Sẵn sàng du học – Thông tin về mức học phí trung bình mà một học sinh cần đóng cho trường và các chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên của chính phủ Canada.

Mặc dù nhiều trường sau trung học nhận được chính phủ hỗ trợ tài chính, tất cả sinh viên vẫn phải trả tiền học phí cho các việc học sau trung học. Học phí thay đổi tùy theo các trường và chương trình nhưng thường là giữa 2.500 và 8.000 đô-la/một năm. Chi phí có thể cao hơn ở một số trường hợp. Ngoài học phí, học sinh có trách nhiệm mua tài liệu học tập như sách giáo khoa và dụng cụ học tập. Họ cũng phải hỗ trợ bản thân và gia đình trong quá trình học tập bằng cách trả tiền nhà ở, thực phẩm, vận chuyển và các chi phí khác. Bạn có thể tìm thấy công cụ hữu ích để giúp bạn tính toán chi phí giáo dục sau trung học ở www.canlearn.ca.

Nhiều sinh viên dựa vào chương trình hỗ trợ tài chính để trang trải các chi phí liên quan đến giáo dục sau trung học ở Canada. Nói chung, có 2 hình thức hỗ trợ tài chính cho sinh viên: 1) “sinh viên vay vốn”, là loại phải được hoàn trả và 2) “tài trợ”, “Học bổng” là loại không cần phải được hoàn trả. Cả chính phủ liên bang và chính quyền địa phương hoặc lãnh thổ có các chương trình hỗ trợ tài chính cho vay với chi phí thấp, trợ cấp và học bổng cho sinh viên.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cả hai chương trình hỗ trợ tài chính của liên bang và cấp bang hoặc vùng lãnh thổ cho sinh viên ở trang web www.canlearn.ca.

sinh-vien

Chương trình hỗ trợ tài chính lựa chọn phần lớn của sinh viên để có thể thanh toán các chi phí liên quan đến giáo dục ở Canada

Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về hỗ trợ sinh viên liên bang bằng cách gọi đến Trung tâm Dịch vụ Cho vay Sinh viên Quốc gia ở số 1-888-815-4514 hoặc đến Trung tâm Dịch vụ Canada (xem các Trang Xanh hoặc www.servicecanada.gc.ca để biết địa chỉ). Thông tin thêm về chương trình hỗ trợ tài chính của bang hoặc vùng lãnh thổ có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng các thông tin liên lạc trong Bảng 9.3.

Thay thế cho hỗ trợ tài chính của chính phủ, nhiều ngân hàng cho sinh viên vay vốn đối với các sinh viên đáp ứng yêu cầu cụ thể. Các điều kiện về các khoản vay này thường không ưu đãi như những khoản cho vay của chính phủ.

Có thể lấy thêm thông tin về các khoản vay, tài trợ và học bổng từ các trường đại học hoặc cao đẳng mà bạn dự định theo học. Hầu hết trường đều có văn phòng chịu trách nhiệm cụ thể cho các vấn đề này. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ trên trang web của tổ chức hoặc gọi số thông tin chung của trường.

Cac-truong-se-deu-co-nhung-van-phong-ho-tro-thong-tin

Các trường sẽ đều có những văn phòng hỗ trợ về những thông tin về các khoản vay tài trợ học bổng dành cho sinh viên

Quỹ tiết kiệm giáo dục (RESP) là một tài khoản tiết kiệm giáo dục miễn thuế cho phép phụ huynh, các thành viên gia đình hoặc bạn bè tiết kiệm tiền cho giáo dục sau trung học của con cái. RESPs được Chính phủ Canada đăng ký vì thế khoản tiết kiệm cho giáo dục có thể được miễn thuế cho đến khi người có tên trong RESP bắt đầu theo học chương trình sau phổ thông. Khi bạn mở một tài khoản RESP cho con mình, Chính phủ Canada sẽ giúp bạn tiết kiệm bằng cách thêm tiền vào RESP của bạn thông qua các chương trình được thiết kế đặc biệt để khuyến khích người dân tiết kiệm. Các chương trình này được gọi là Canada Education Savings Grants (CESGs) (đối với trẻ em từ 17 tuổi trở xuống) và Canada Learning Bonds (cho trẻ em từ 15 tuổi trở xuống).

tiet-kiem-cac-khoan-dau-tu

Chính phủ Canada khuyến khích người dân tiết kiệm các khoản đầu tư về giáo dục thông qua quỹ tiết kiệm RESP

Để mở một RESP, cả bạn và con mình phải có mã số SIN (xem phần tài liệu quan trọng để biết chi tiết). Để tìm hiểu thêm về RESPs và tìm danh sách các nhà cung cấp RESP, tham khảo trang www.canlearn.ca/eng/saving/resp.

Trên đây là bài viết được trích và dịch từ ấn phẩm Welcome to Canada: What you should know, phát hành trên website của Bộ công dân và Di trú Canada. Để đọc toàn bộ ấn phẩm, mời bạn tham khảo link: https://goo.gl/jb44Sk.

Thái Hải (SSDH) – Theo Hỗ trợ du học Canada

Share.

Leave A Reply