Chính sách công nhận văn bằng tại Canada

0 1134 Views

Sẵn sàng du học – Cách thức để các văn bằng giáo dục nước ngoài được chính thức công nhận tương đương với các bằng được cấp tại Canada.

Trong nhiều trường hợp, trước khi có thể theo học ở một trường sau trung học ở Canada, trình độ học vấn hiện nay của những người mới đến cần phải được chính thức công nhận. Nói cách khác, bạn có thể phải chứng minh rằng các văn bằng giáo dục bạn được cấp trong nước bạn là tương đương với các văn bằng được cấp ở Canada.

Ở Canada, mỗi trường đại học hoặc cao đẳng đặt yêu cầu nhập học và tiêu chí riêng để công nhận bằng cấp nước ngoài. Bạn phải liên hệ với văn phòng tuyển sinh của các trường đại học hoặc cao đẳng mà bạn lựa chọn để hỏi về các bước bạn cần phải thực hiện. Họ sẽ cho bạn biết về các yêu cầu để dịch hồ sơ của bạn (nếu cần thiết) và làm thế nào để chứng minh đó là những hồ sơ chính thống.

Ban-can-lien-he-toi-cac-van-phong

Bạn cần liên hệ với văn phòng tuyển sinh của trường bạn muốn theo học để có thể biết về các thông tin cần thiết để công nhận văn bằng của bạn

Tuy nhiên, nếu bạn muốn sắp xếp một buổi đánh giá trình độ của mình để có được thông tin riêng, bạn có thể tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ đánh giá các văn bằng. Xin lưu ý rằng các cơ quan này sẽ tính phí dịch vụ. Bạn có thể tìm thêm thông tin và danh sách các cơ quan đánh giá từ Trung tâm Thông tin về các Văn bằng quốc tế ở Canada bằng cách truy cập trang web www.cicic.ca (click vào “Foreign Credential Recognition”, sau đó vào “Credential Assessment Services”) hoặc gọi 416-962-9725.

Trên đây là bài viết được trích và dịch từ ấn phẩm Welcome to Canada: What you should know, phát hành trên website của Bộ công dân và Di trú Canada. Để đọc toàn bộ ấn phẩm, mời bạn tham khảo link: https://goo.gl/jb44Sk.

Thái Hải (SSDH) – Theo Hỗ trợ du học Canada

Share.

Leave A Reply