Chương trình học bổng France Excellence 2019-2020 chính thức mở đơn

0 1093 Views

Sẵn sàng du học – Trong khuôn khổ chương trình học bổng France Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ Thạc sĩ 2 (Master 2) hay Tiến sĩ (Doctorat), nộp hồ sơ xin học bổng.

sinh-vien-quoc-te

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm : 

- Khoa học cơ bản 
- Đào tạo kỹ sư 
- Kinh tế và quản lý 
- Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau : 

- mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2 
- ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Tham khảo kinh nghiệm săn học bổng EiffelPhần 1 , phần 2

Thời gian :

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ 4 tháng 1 năm 2019
Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn Trong tháng 3 năm 2019
Thông báo kết quả Kể từ giữa tháng 4 năm 2019

 

Tải quy định về chương trình học bổng France Excellence 2019-2020

Tải tờ khai xin học bổng France Excellence 2019 dưới dạng file pdf hay file word

Tải FAQ

Thái Hải (SSDH) – Theo Nguồn học bổng

Share.

Leave A Reply