Có phải thi Đại học ở Anh?

0
Tôi có con trai muốn học A-level ở Anh, xin hỏi sau khi tốt nghiệp khóa học này, Cháu có phải thi đại học không? (vivitran@…)

Trả lời của cô Thái Hoàng Thủy, chuyên viên Tư vấn giáo dục quốc tế tổ chức Study Group, hiện Cố vấn giáo dục của trung tâm truyền thông ANNA:

Ở Anh sẽ không có kỳ thi vào Đại học, mà kết quả học tập của Cháu ở 2 năm học A-level sẽ được coi là điểm cuối cùng để nộp đơn xét tuyển vào Đại học. Cháu sẽ có hai kỳ thi: kỳ thi thứ 1 sau khi kết thúc năm thứ nhất ở A-level (được gọi là AS), kỳ thi thứ 2 sau khi kết thúc năm thứ 2 ở A-level (A2). Như vậy kết quả của 2 kỳ thi này sẽ được coi là điểm đầu vào đại học.

Share.

Leave A Reply