Có thể ở New Zealand làm việc tối đa là bao nhiêu năm?

0
SSDH – Sau khi tốt nghiệp cử nhân ở New Zealand, Em sẽ được ở lại làm việc bao nhiêu năm học, có bắt buộc phải có công ty bảo lãnh không? (học sinh THCM)
Trả lời của cô Thái Hoàng Thủy, chuyên viên Tư vấn giáo dục quốc tế tổ chức Study Group, hiện Cố vấn giáo dục của trung tâm truyền thông ANNA:

Đối với những học sinh hoàn tất khóa học tối thiểu 2 năm ở New Zealand, Em sẽ được ở lại xin việc làm từ 2-3 năm. Khi Em muốn ở lại làm việc nhưng chưa có việc làm đúng chuyên môn, Em sẽ đăng ký xin visa 12 tháng chờ việc, thời gian này Em có thể làm những công việc tạm thời. Khi Em có việc làm đúng chuyên môn tức là có công ty nhận Em vào làm việc đúng với ngành Em đã học ở Đại học, Em sẽ được ở lại làm việc 2 năm, sau 2 năm này, nếu Em muốn ở lại thêm thời gian làm việc thì công ty của Em phải là người đứng ra bảo lãnh cho Em.

Hà Phương

Share.

Leave A Reply