Cuộc thi giành học bổng khủng “Go Australia Your Way” phát động nhận bài đợt 2 – vòng 1

0

Sẵn sàng du học – Các bạn thí sinh của Go Australia Your Way ơi, thời gian nhận bài đợt 1 của vòng 1 đã gần kết thúc, SSDH vẫn đang liên tục nhận được inbox của các bạn hỏi về cuộc thi và mong muốn tham dự cuộc thi. 

POST FB-01

Các bạn thí sinh của Go Australia Your Way ơi, thời gian nhận bài đợt 1 của vòng 1 đã gần kết thúc, SSDH vẫn đang liên tục nhận được inbox của các bạn hỏi về cuộc thi và mong muốn tham dự cuộc thi. 

Sau khi cân nhắc đến những hạn chế do nghỉ dịch Covid-19 – yếu tố khách quan bất khả kháng đưa lại và phía trường cũng có sự thay đổi về lịch phỏng vấn do ảnh hưởng đợt dịch này, Ban Tổ chức Annalink Tours VN – Đại diện các trường tại Úc và Anh đã quyết định kết thúc nhận bài thi giai đoạn 1- Vòng 1 và gia hạn thêm đợt 2 nhận bài dự thi Vòng 1 đến 30/03/2020.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ & NỘP BÀI DỰ THI SẼ KÉO DÀI ĐẾN HẾT NGÀY 30/03/2020

Để xem thông tin & đăng ký tham gia cuộc thi, truy cập ngay: http://scholarship.annalinktours.com/

SSDH Team

Share.

Leave A Reply