Đại học Monash ra mắt trò chơi hỗ trợ tìm kiếm việc làm

0 1130 Views

Sẵn sàng du học – Một chương trình trực tuyến được phát triển với 2 mục đích: cải thiện sự kết nối giữa nhà tuyển dụng với sinh viên đồng thời giúp các sinh viên tìm được vị trí công việc phù hợp với bậc học của mình.

stringio-Monash-home-room-1024x682

Đại học Monash ra mắt trò chơi hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Monash Talent, được phát triển bởi Đại học Monash ở Melbourne, sử dụng cơ học dựa trên trò chơi để tạo ra một hồ sơ độc đáo của sinh viên tốt nghiệp và kết hợp chúng với các nhà tuyển dụng thích hợp.

Giám đốc Monash Talent, Brooke Young phát biểu rằng thách thức số một đối với những chủ doanh nghiệp là việc tuyển dụng nhân tài. Ngoài ra, nhiều nhóm sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao cũng có thể không tìm được việc làm vì vậy đây chính là giải pháp để thu hẹp khoảng cách đó.

Sử dụng chương trình này, sinh viên tốt nghiệp cần hoàn thành một loạt các trò chơi, dựa trên nghiên cứu của Mercer Australia, dưới sự chẩn đoán nghiêm ngặt để nắm bắt các đặc điểm về nhận thức, hành vi và tình cảm. Những trò chơi này có tác dụng hơn các bài kiểm tra nhận thức truyền thống, kết quả được xếp loại vì lợi ích của nhà tuyển dụng và sinh viên tốt nghiệp.

Trong quá trình phát triển và tư vấn với hơn 1000 nhà tuyển dụng cũng nhận thấy những rào cản về tuyển dụng như thời gian và chi phí liên quan và những quan ngại đáng kể về sinh viên quốc tế.

Monash Talent cũng cung cấp các dịch vụ về việc làm để giảm bớt lo ngại của những nhà tuyển dụng về thị thực đối với du học sinh sau khi tốt nghiệp cũng như quyền làm việc.

Trong một tuyên bố, Phó hiệu trưởng Đại học Monash Margaret Gardner cho biết Monash Talent là một bước quan trọng trong việc giúp các nhà tuyển dụng tiếp cận với tài năng sau đại học. Các trường đại học cần phải đồng sáng tạo các giải pháp đổi mới với các nhà tuyển dụng vì họ là những người có lợi từ những sinh viên tốt nghiệp có năng lực.

Khả năng tuyển dụng sau đại học tiếp tục là một mối quan tâm đáng kể cho cả sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế tại Úc, với một báo cáo năm 2016 cho thấy chỉ 70,9% sinh viên có được việc làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp bốn tháng.

Monash Talent là ứng dụng mới nhất trong một bộ ứng dụng nhằm xây dựng kết nối tốt hơn giữa sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng. Ngoài ra cũng có một số chương trinh khác như Debut có cùng mục tiêu như vậy và có thể mở rộng phạm vi trong khi Sqore sử dụng các trò chơi điện tử ứng dụng hóa để giúp các trường đại học kết nối với các sinh viên tiềm năng.

Người dịch: Thảo Phạm (SSDH)

Share.

Leave A Reply