Du học sinh Anh dưới 18 tuổi có được đi làm thêm?

0

SSDH – Em sẽ sang Anh học vào tháng 9 năm nay cho chương trình A-level, lúc đó Em vẫn dưới 18 tuổi, vậy Em có được đi làm thêm hay không?
(maithihuong@…)

Trả lời của cô Thái Hoàng Thủy, chuyên viên Tư vấn giáo dục quốc tế tổ chức Study Group, hiện Cố vấn giáo dục của trung tâm truyền thông ANNA:

Đối với những học sinh dưới 18 tuổi sẽ không được đi làm thêm ở Anh, đây là qui định mới thay đổi của Đại sứ Quán Anh. Trước đây Em có thể làm 20h/1tuần.
Hà Phương
Share.

Leave A Reply