Ghi lại ngay những idioms này để đạt điểm Speaking tuyệt đối!

0 1009 Views

Sẵn sàng du học – Đừng học những idioms này, nếu bạn sợ…lên band speaking vù vù!

41984451_1154756274680236_5461417780085522432_n 42045241_1154756278013569_4080139830787309568_n 42058830_1154756271346903_6602682266709655552_n 42116605_1154756358013561_559202130599084032_n

Cá Domino (SSDH) – Theo joloenglish

Share.

Leave A Reply