Hiệp hội quốc gia của Tổ chức nghiên cứu Hoa Kỳ ra mắt tại NAFSA

0 1074 Views

Sẵn sàng du học – Một hiệp hội quốc gia mang tên USA đã được thành lập tại NAFSA với mục đích thúc đẩy Mỹ trở thành điểm đến du học hàng đầu của sinh viên và học giả quốc tế, bên cạnh đó cũng tăng cường tiếng nói của các tập đoàn nhà nước ở cấp quốc gia.

DpLI5G2U0AAEt2--484x242

Sự ra đời tổ chức mới này được công bố tại một lễ kỷ niệm quan trọng được tổ chức bởi Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Maryland và Bộ Thương mại. Hiệp hội cũng nhận được sự hỗ trợ từ Dịch vụ Thương mại Hoa Kỳ, chi nhánh xúc tiến xuất khẩu của Cơ quan Thương mại Quốc tế (ITA) thuộc Bộ Thương mại. Các tập đoàn nhà nước đã đóng góp tích cực là:  Study Alabama, Study California, Study Florida, Study Maryland, Study Mississippi, Study Texas, Study New York and Study North Carolina.

Một phát ngôn viên của Dịch vụ Thương mại Hoa Kỳ chia sẻ rằng ITA có ý định hợp tác chặt chẽ với USA với mục đích chung là nỗ lực để thúc đẩy, tuyển dụng và vận động xuất khẩu dịch vụ giáo dục, sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu thực tiễn của tập đoàn quốc gia. Hiệp hội cũng giúp phát triển một mạng lưới chuyên nghiệp cho các tập đoàn nhà nước để nghiên cứu và tăng cường vai trò trong tất cả hoạt động tiếp cận ở cấp khu vực, tiểu bang, quốc gia và quốc tế.

Là một tổ chức phi lợi nhuận, Hội sinh viên quân đội Hoa Kỳ (USASD) sẽ thành lập một hội đồng, bầu các sĩ quan và phát triển quy chế để thúc đẩy sứ mệnh của mình, bao gồm các tiêu chí thành viên, kết nạp và các chiến lược khuyến khích hiệp hội nghiên cứu tại các hội nghị nước ngoài.

Hiệp hội sẽ mở cửa chào đón các tổ chức nghiên cứu nhà nước với tư cách là thành viên chính thức và các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác chính phủ với tư cách là thành viên hợp tác.

Người dịch: Bảo Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply