Học bổng Nghiên cứu Trao đổi BIH, Đại học London, Anh, 2018

0 1291 Views

Sẵn sàng du học – Viện Khoa học nhân văn Birkbeck (BIH), Birkbeck, Đại học London hiện đang mở đơn đăng ký cho học bổng Nghiên cứu Trao đổi tại Viện vào năm học 2018-2019.

University College London

University College London

Được thành lập từ năm 2004, BIH nhằm khuyến khích nghiên cứu, tranh luận công chúng và hợp tác giữa các học viên, trí thức trên các vấn đề cộng đồng quan trọng trong thời đại hiện nay.

Birkbeck, Đại học London, là 1 trường Đại học công đặt tại Bloomsbury, London, Anh, và là 1 trường thành viên của Đại học Liên bang London.

Bậc học: Nghiên cứu Trao đổi. 

Ngành học: Học bổng trao cho nghiên cứu sinh có ngành trọng tâm liên quan tại BIH.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Giá trị học bổng:

  • Học bổng Nghiên cứu Trao đổi BIH có thời lượng ít nhất 4 tuần – nhiều nhất 12 tuần.
  • Cơ hội kết nối với các chuyên gia hàng đầu về Khoa học nhân văn tại Birkbeck, Đại học London và trình bày nghiên cứu của mình tới cộng đồng học thuật của BIH thông qua 1 hoặc 2 sự kiện tại Birkbeck và 1 bài đăng trên trang của Tổ chức.
  • Ứng viên được nhận trợ cấp 1000£/tháng, không gian làm việc và có thể truy cập thư viện.

Số lượng học bổng: Chưa biết.

Học bổng có thể nhận ở Anh.

Yêu cầu:

  • BIH mở đơn đăng ký vào Viện năm học 2018-2019 tại vị trí Nghiên cứu sinh Trao đổi cho các nghiên cứu sinh chính thức không thuộc Vương Quốc Anh có ngành trọng tâm liên quan tại BIH.
  • Các ứng viên có tiếng mẹ đẻ không là tiếng Anh cần cung cấp chứng chỉ tiếng Anh đạt mức cao hơn theo yêu cầu của trường Đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

21/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ban tổ chức có cuộc gọi thường niên tới các đơn đăng ký. Đơn đăng ký cần được gửi tới BIH từ 1 viên chức của Birkbeck thuộc 1 trong 3 trường được tài trợ (Nghệ thuật, Luật và SSHP).
  • Các ứng viên Quốc tế có nguyện vọng ứng tuyển cần trước hết xác nhận viên chức ứng viên muốn hợp tác trong suốt thời gian học bổng và liên hệ với họ để chắc chắn họ sẵn sàng làm người đề cử cho ứng viên. Mỗi đơn đăng ký cần ít nhất 1 viên chức của Birkbeck đóng vai trò người đề cử.
  • Khi được sự đồng ý của người đề cử, ứng viên cần hoàn thành Đơn đăng ký học bổng Nghiên cứu Trao đổi trực tuyến, có sự cộng tác của viên chức tại Birkbeck và gửi cùng 1 bản CV 1 trang tới Quản lý Madison Brown của BIH trước 21/05/2018.
  • Ứng viên sẽ được thông báo kết quả trong vòng 3 tuần kể từ hạn chót.

Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem thêm thông tin: Xem thêm thông tin về học bổng và phương thức ứng tuyển tại Đây.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply