Học bổng HRD International, Torrens University, 2018

0 1097 Views

Sẵn sàng du học – Torrens University (Đại học Torrens) hiện đang có một suất học bổng mới dành cho những sinh viên bắt đầu khóa nghiên cứu sau đại học (Higher Degree by Research – HRD).

ssdh-torrens-university-australia2

Bậc học: Sau Đại học.

Ngành học: Thạc sĩ Triết học (MPHIL) hoặc Tiến sĩ Triết học (DPHIL)

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Có 4 loại trợ cấp học phí: 5%, 10%, 15% và 20%.

Số lượng học bổng: Tổng cộng có 8 suất học bổng, mỗi loại trợ cấp có 2 suất.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu: Ứng viên phải nhận được sự đồng ý của Giám đốc Nghiên cứu – Mavourneen Casey để đăng ký cho học bổng.

Hạn chót nộp hồ sơ: Trong năm 2018.

Phương thức nộp hồ sơ: Các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn trên và muốn đăng ký cho học bổng này được yêu cầu cung cấp một thư động lực nói về:

  • Tại sao họ nghĩ rằng họ sẽ nhận được học bổng.
  • Tại sao họ muốn theo học tại Đại học Torrens, Úc.

Xem thêm thông tin: Vui lòng liên hệ với các cơ quan giáo dục của Đại học Torrens hoặc consult.vn@laureate.edu.au hoặc chuong.nguyen@laureate.net để biết thêm thông tin.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply