Học bổng Sau Tiến sĩ ESRC, từ NINE DTP, Anh, 2018

0 1335 Views

Sẵn sàng du học – Tổ chức Hợp tác đào tạo Tiến sĩ Bắc Ireland và vùng Đông Bắc (NINE DTP) cung cấp các suất học bổng tài trợ bởi ESRC (Hội đồng nghiên cứu Kinh tế và Xã hội) bắt đầu vào 10/2018 dành cho các ứng viên đã hoàn thành bằng Tiến sĩ tại một Tổ chức nghiên cứu thuộc DTP hoặc CDT, và đồng thời hoàn thành bằng Tiến sĩ trong vòng 12 tháng trước.

Học bổng được nhằm tới các ứng viên đang ở giai đoạn ngay sau Tiến sĩ, cung cấp cơ hội để củng cố trình độ Tiến sĩ thông qua phát triển khả năng diễn thuyết trước quần chúng, mạng lưới quan hệ, cũng như các kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng chuyên môn của ứng viên.

NINE-DTP-AnhNINE DTP là một tổ chức hợp tác mới mẻ và đầy lý thú giữa 7 trường Đại học trên khắp Bắc Ireland và Đông Bắc nước Anh. Được tài trợ bởi Hội động Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội, cùng sự hỗ trợ từ Bộ Kinh tế Bắc Ireland (DfENI), chương trình học bổng dành tặng những sinh viên xuất sắc cơ hội tuyệt vời để tiến hành nghiên cứu Tiến sĩ và phát triển các kỹ năng nghiên cứu cốt lõi trong một môi trường đầy hào hứng và sáng tạo.

Bậc học: Chương trình nghiên cứu Sau Tiến sĩ.

Ngành học: Tất cả ngành học.

Giá trị học bổng:

 • Học bổng bao gồm chi phí lương, và có thể có các khoản trợ cấp thêm nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu phát sinh, bao gồm đi lại, sinh hoạt, tham dự hội thảo, đào tạo và nghiên cứu bên ngoài. Các khoản này có thể khác nhau giữ các tổ chức tuy nhiên có khả năng là ở điểm 30 trong thang lương Quốc tế HE (được đặt là 32,558£ năm 2017-2018)
 • Mỗi học bổng có tổng giá trị bao gồm: 

  • Chi phí lương của học bổng
  • Chi phí gián tiếp
  • Chi phí đất ở
  • Lên tới 10,000£ cho các chi phí khác (bao gồm các chi phí như chi phí cố vấn, đi lại và làm luận án, tham dự hội thảo, đào tạo, nghiên cứu bên ngoài)

Không có thêm chi phí nào khác. Mỗi đề án cần trình bày những số liệu cho toàn bộ chi phí kinh tế (fEC) và ESRC sẽ đáp ứng 80% fEC trong đề án đã nộp.

Số lượng học bổng: 03.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể nhận ở  Vương Quốc Anh.

Yêu cầu:

 • Cơ hội này dành cho các ứng viên đã hoàn thành bằng Tiến sĩ tại một Tổ chức nghiên cứu (RO) thuộc DTP hoặc CDT, học bổng cũng sẽ được thực hiện tại một Tổ chức nghiên cứu thuộc DTP hoặc CDT đủ điều kiện tham gia tổ chức và đã được sắp xếp vào danh sách công nhận chính thức.
 • Các ứng viên đều đủ điều kiện nhận học bổng cho dù đã là thành viên chính thức của RO ứng viên ứng tuyển vào hay không. Các ứng viên chưa là thành viên chính thức cần thích nghi được với RO và cần có các khả năng thích hợp để nhận được học bổng. Chi tiết thêm về các yêu cầu cho ứng viên có trong Hướng dẫn tài trợ nghiên cứu.
 • Học bổng không dành cho các ứng viên đã là nhân viên chính thức thường trực có 1 chức vụ trong tổ chức cùng 1 thành phần nghiên cứu.
 • Các ứng viên không nhất thiết phải là sinh viên được ESRC tài trợ để đủ điều kiện ứng tuyển.
 • Tại thời điểm nộp đề án, ứng viên cần:

  • đã được trao bằng Tiến sĩ, hoặc
  • đã nộp luận án và vượt qua bài kiểm tra vấn đáp với các sửa chữa không đáng kể, dự kiến sẽ được trao bằng Tiến sĩ trước ngày bắt đầu nhận học bổng.
 • Học bổng chỉ dành cho những ứng viên chưa có nhiều hơn 12 tháng kinh nghiệm hoạt động sau Tiến sĩ tính tới ngày bắt đầu trợ cấp. Kinh nghiệm hoạt động sau Tiến sĩ được hiểu là được hoàn thành sau khi vượt qua bài vấn đáp và trước ngày đề xuất bắt đầu học bổng. Trong đó bao gồm cả Tiến sĩ thực hành chuyên môn (professional doctorates) và Tiến sĩ nghiên cứu (PhD). Trong việc đo lường mức độ kinh nghiệm hoạt động thì có cho phép việc nghỉ việc giữa chừng bởi các lý do về gia đình, sức khỏe hoặc lý do cá nhân.
 • Học bổng cũng được mở cho các đề án của những ứng viên quay trở lại để nghiên cứu sau khi nghỉ việc giữa chừng. Các ứng viên đều cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu về không quá 12 tháng kinh nghiệm hoạt động sau Tiến sĩ.
 • Các ứng viên cần có bằng Tiến sĩ.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên cần có khả năng nói và viết tiếng Anh thành thạo.

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/03/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Tất cả ứng viên cần nộp các đề án dựa trên đơn nộp đã được cấp cùng các tài liệu đính kèm được yêu cầu trước 16:00, ngày 23/03/2018, đến DTP hoặc CDT ứng viên ứng tuyển (bao gồm cả liên kết trang web của tổ chức).
 • DTP/CDT sẽ xem xét kĩ các đề án và đưa ra quyết định tài trợ thay mặt cho ESRC. Các ứng viên trúng tuyển sẽ được yêu cầu nộp đề án thông qua hệ thống Thông tin điện tử chung của Hội đồng nghiên cứu (Je-S).

Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem thêm thông tin: Xem thêm thông tin về học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply