Lớp học tư và các chứng chỉ ngôn ngữ ở Canada

0 1179 Views

Sẵn sàng du học – Thông tin hữu ích về các lớp học ngôn ngữ tại trường tư và các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tại Canada.

Lớp học tư về ngôn ngữ

Bạn có thể chọn trả tiền cho các lớp học ngôn ngữ ở một trường ngôn ngữ tư như một thay thế cho các lớp học ngôn ngữ tài trợ. Để có danh sách các trường ngôn ngữ tư ở thành phố hoặc thị trấn, bạn hãy tham khảo các Trang Vàng hoặc tìm kiếm trên Internet.

Các bài kiểm tra và chứng chỉ trình độ ngoại ngữ

Có một số trường hợp mà bạn cần phải (hoặc muốn) được cung cấp bằng chứng về trình độ của mình về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (chẳng hạn như, khi bạn nộp đơn ứng tuyển một công việc hoặc nhập học vào một trường đại học hoặc cao đẳng). Trong trường hợp như vậy, bạn nên  kiểm tra những loại giấy tờ chứng minh cần thiết. Tuy nhiên, có một số bài kiểm tra ngôn ngữ được công nhận rộng rãi. Họ cung cấp một giấy chứng nhận về năng lực sử dụng ngôn ngữ mà có thể được sử dụng trong nhiều tình huống. Các bài kiểm tra và giấy chứng nhận được các tổ chức độc lập cung cấp, chứ không phải do Chính phủ Canada cung cấp. Bạn có thể làm những bài kiểm tra ở nhiều địa điểm trên khắp Canada.

Bai-kiem-tra

Bài kiểm tra ngôn ngữ, giấy chứng nhận do các tổ chức độc lập cung cấp bạn có thể làm nhiều địa điểm ở Canada

Đây là một số bài kiểm tra và chứng chỉ ngôn ngữ tiếng Anh được công nhận rộng rãi nhất:

  • International English Language Testing System (IELTS). Để biết thêm thông tin và danh sách các trung tâm kiểm tra, hãy truy cập vào trang web www.ielts.org.
  • Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) www.celpiptest.ca.
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL: thường được yêu cầu từ các trường đại học và cao đẳng) www.ets.org/toefl.

Đây là một số bài kiểm tra và chứng chỉ ngôn ngữ tiếng Pháp được công nhận rộng rãi nhất:

Bạn cũng có thể nhận được thông tin về các bài kiểm tra và chứng nhận được một số trung tâm đánh giá ngôn ngữ của chính phủ hoặc các trường ngôn ngữ tự cung

Trên đây là bài viết được trích và dịch từ ấn phẩm Welcome to Canada: What you should know, phát hành trên website của Bộ công dân và Di trú Canada. Để đọc toàn bộ ấn phẩm, mời bạn tham khảo link: https://goo.gl/jb44Sk.

Thái Hải (SSDH) – Theo Hỗ trợ du học Canada

Share.

Leave A Reply