Muốn điểm Writing cao chót vót, hãy dùng những tính từ này! (Phần 2)

0 1107 Views

Sẵn sàng du học – Bỏ cách dùng Very + adj nhàm chán đi, thay vào đó hãy thử những tính từ này nhé!

Xem phần 1 tại đây!

31946982_1037388269750371_3968941297837801472_n 31948957_1037388369750361_2229675281797349376_n 31949099_1037388403083691_8292855483706900480_n 31949849_1037388413083690_4475654843565867008_n 31959862_1037388419750356_7657099254728491008_n

Cá Domino (SSDH) – Theo joloenglish

Share.

Leave A Reply