Những điều cần biết về mã số bảo hiểm SIN

0 1123 Views

Sẵn sàng du học – Việc đăng ký bảo hiểm xã hội với một mã số SIN là cần thiết để được làm việc và được hưởng lợi ích từ các chương trình chính phủ tại Canada.

Bạn nên áp dụng cho một mã số SIN càng sớm càng tốt sau khi bạn đến Canada. Một mã số SIN là một dãy số có 9 chữ số, được cơ quan Dịch vụ Canada thay mặt chính phủ liên bang cung cấp. Bạn sẽ cần mã số này để làm việc ở Canada hoặc để áp dụng cho các chương trình và lợi ích chính phủ.

Bạn phải xuất trình một trong các giấy tờ sau khi bạn đăng ký một mã số SIN:

Thường trú nhân:

 • Thẻ thường trú từ CIC: đây là các tài liệu duy nhất được chấp nhận chỉ khi đơn xin thường trú của bạn đã được xử lý ở Canada.
 • Xác nhận thường trú và cuốn visa gắn liền với hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy thông hành.
CIC-tai-Canada

Bạn cần phải có thẻ thường trú CIC tại Canada để đăng ký mã số SIN – Nguồn Hỗ trợ du học Canada

Tạm trú:

 • Giấy phép lao động từ CIC.
 • Giấy phép nghiên cứu từ CIC.
 • Ghi nhận từ CIC chỉ ra rằng bạn được phép làm việc ở Canada.
 • Giấy chứng minh ngoại giao và một ghi chú cho phép làm việc cấp bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Quốc tế.

Để đăng ký một SIN, đơn giản chỉ là thu thập những giấy tờ bạn cần và đem chúng đến Trung tâm Dịch vụ Canada gần nhất. Các đại lý Dịch vụ Canada cần xem các tài liệu gốc (không phải bản sao). Nếu đơn đăng ký và giấy tờ của bạn đã được xem xét, bạn sẽ nhận được một mã số SIN trong một lần đi. Để biết thêm thông tin về mã số SIN, tham khảo www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin.

Bạn cũng có thể gọi cho Dịch Vụ Canada 1-800-206-7218 (chọn tùy chọn 3) hoặc đến trực tiếp Trung tâm Dịch vụ Canada (xem các trang Xanh của danh bạ điện thoại hoặc trang Dịch vụ Canada để biết một địa điểm gần bạn).

tong-dai-ho-tro

Gọi đến số 1-800-206-7218 để được hỗ trợ một cách tốt nhất khi muốn biết thêm thông tin về mã số SIN – Nguồn Internet

Bảo vệ số SIN của bạn

Số SIN của bạn là bí mật. Bạn chia sẻ trách nhiệm với [Trung tâm] Dịch vụ Canada bảo vệ SIN của bạn khỏi những hành vi sử dụng không thích hợp, gian lận và trộm cắp. Chỉ cung cấp SIN của bạn khi được yêu cầu. Ví dụ:

 • Để trình cho sếp mới của bạn, sau khi bạn đã tìm thấy công việc mới;
 • Đối với các mục đích thuế thu nhập;
 • Để hiển thị cho các tổ chức tài chính (ví dụ, các ngân hàng) mà bạn đang kiếm lãi hoặc thu nhập;
 • Để áp dụng cho Kế hoạch Hưu trí Canada (CPP), Bảo hiểm việc làm (EI), Trợ Cấp Chăm sóc Trẻ em (UCCB), Trợ Cấp Thuế Trẻ em Canada (CCTB) hoặc lợi ích khác (xem phần Việc làm và thu nhập);
 • Để đăng kí cho một Canada Education Savings Grant (CESG) hoặc một kế hoạch Đăng kí Tiết kiệm Giáo dục (RESP) hoặc;
 • Để nhận được Student Loan Canada.

Hãy liên hệ [Trung tâm] Dịch vụ Canada nếu bạn thay đổi tên của bạn, nếu trạng thái công dân của bạn thay đổi, hoặc nếu thông tin về việc ghi nhận SIN của bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ. Cũng nên thông báo cho [Trung tâm] Dịch vụ Canada nếu thẻ SIN của bạn bị mất hoặc nếu bạn nghi ngờ rằng SIN của bạn đang được sử dụng một cách sai lầm. Bạn không nên sử dụng thẻ SIN của bạn như là một phần của nhận dạng và không nên mang nó với bạn. Lưu trữ nó một cách an toàn ở nhà. Không bao giờ cung cấp SIN của bạn qua điện thoại trừ khi bạn thực hiện cuộc gọi và bạn biết người mà bạn đang nói chuyện là ai. Cuối cùng, không bao giờ trả lời các email yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như SIN của bạn.

Thái Hải (SSDH) – Theo Hỗ trợ du học Canada

Share.

Leave A Reply