Những lưu ý bạn cần nắm rõ khi muốn nhận Quỹ hưu trí (Super) sớm từ chính chủ Úc

0 1509 Views

Sẵn sàng du học – Chính phủ Úc đang cho phép các cá nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được hưởng tới 10,000 AUD tiền lương hưu của họ vào năm 2019-20 và thêm 10,000 AUD vào năm 2020-21. Các cá nhân sẽ không cần phải trả thuế cho số tiền được hưởng – bởi nó sẽ không được tính là một hình thức hoặc khoản thu nhập nào.

ssdh-sinh-vien-shopping-money

Covid-19 (coronavirus) – cấp phát tiền lương hưu sớm

Các đơn xin cấp tiền lương hưu sớm sẽ được phê duyệt thông qua myGov từ ngày 20/04/2020

Bạn có thể đăng ký ngay bây giờ bằng cách đăng nhập vào tài khoản myGov của bạn để truy cập các hướng dẫn hỗ trợ coronavirus. Nếu không có tài khoản myGov, bạn có thể đăng ký một tài khoản bằng cách chọn mục 'tạo tài khoản'.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc SMS khi bắt đầu nhận đơn đăng ký. Bạn không cần gọi điện cho chúng tôi.

Về cách thức

Chính phủ đang cho phép các cá nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được hưởng tới 10,000 AUD tiền lương hưu của họ vào năm 2019-20 và thêm 10,000 AUD vào năm 2020-21. Các cá nhân sẽ không cần phải trả thuế cho số tiền được hưởng – bởi nó sẽ không được tính là một hình thức hoặc khoản thu nhập nào.

Các cá nhân đủ điều kiện sẽ có thể đăng ký để được nhận tối đa:

 • 10,000 đô la tiền lương hưu trước ngày 01/07/2020
 • Thêm 10,000 đô la từ ngày 01/07/2020 đến ngày 24/09/2020.

Để đăng ký nhận tiền lương hưu sớm, bạn phải đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu sau:

 • Bạn đang thất nghiệp.
 • Bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp hỗ trợ thu nhập chủ yếu, trợ cấp thanh thiếu niên cho người tìm việc, trợ cấp nuôi dạy con cái, trợ cấp đặc biệt hoặc trợ cấp hộ gia đình.
 • Vào hoặc sau ngày 01/01/2020, bạn thuộc trường hợp

– Bạn bị sa thải

– Giờ làm việc của bạn đã giảm từ 20% trở lên

– Nếu bạn là hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp của bạn đã bị đình chỉ hoặc có sự sụt giảm doanh thu từ 20% trở lên.

Chúng tôi không yêu cầu đính kèm bằng chứng để hỗ trợ cho đơn đăng ký của bạn; tuy nhiên, bạn nên giữ lại hồ sơ và tài liệu để xác nhận mình có đủ điều kiện hay không.

Việc lấy tiền lương hưu sớm có thể ảnh hưởng đến:

 • Bảo hiểm bảo vệ thu nhập
 • Bảo hiểm trọn đời/bảo hiểm thương tật vĩnh viễn.

Bảo hiểm có thể không có sẵn trên các tài khoản:

 • Đã rút hết tiền
 • Có số dư dưới 6,000 AUD.

Hãy cân nhắc đến việc tìm kiếm lời khuyên về vấn đề tài chính trước khi quyết định nộp đơn xin lấy tiền lương hưu sớm.

Hãy chú ý

Chúng tôi lo ngại về vấn đề lừa đảo hoặc các trường hợp khi mọi người có thể:

 • Mạo danh ATO hoặc một tổ chức đáng tin cậy như quỹ lương hưu của bạn để lấy cắp tiền hoặc thông tin nhận dạng cá nhân của bạn
 • Liên hệ với bạn và tính phí cho các dịch vụ miễn phí, ví dụ như quyền có thể lấy lương hưu sớm của bạn.

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc thư điện tử để giúp bạn lấy lương hưu sớm, tuyệt đối không:

 • Cung cấp thông tin cá nhân của bạn
 • Nhấn vào bất kỳ liên kết .

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xác nhận nếu người liên lạc với bạn là hợp pháp.

ssdh-sinh-vien2

Nhận lương hưu sớm vì lí do nhân đạo

Bạn có thể được phép rút một số tiền từ lương hưu dựa trên lí do nhân đạo. Những chi phí được tính là lí do nhân đạo nếu bạn cần tiền để:

 • Điều trị y tế và vận chuyển y tế cho bạn hoặc người phụ thuộc của bạn
 • Chăm sóc giảm nhẹ cho bạn hoặc người phụ thuộc của bạn
 • Thanh toán khoản vay mua nhà hoặc thuế hàng năm để bạn không bị mất nhà
 • Chữa trị khuyết tật cho bạn hoặc người phụ thuộc của bạn
 • Chi phí liên quan đến cái chết, đám tang hoặc chôn cất người phụ thuộc của bạn.

Nhận lương hưu sớm do khó khăn tài chính nghiêm trọng

Khó khăn tài chính nghiêm trọng không thuộc quyền quản lý của ATO. Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp lương hưu của bạn để yêu cầu nhận lương hưu sớm do khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Bạn có thể nhận một phần lương hưu sớm nếu đáp ứng cả hai điều kiện sau:

 • Bạn đã nhận được các khoản hỗ trợ thu nhập từ chính phủ liên tục trong 26 tuần.
 • Bạn không thể đáp ứng chi phí sinh hoạt gia đình hợp lý và cấp thiết.

Nếu bạn nhận lương hưu sớm do khó khăn tài chính nghiêm trọng, số tiền này sẽ bị tính thuế dưới dạng một khoản thanh toán một lần.

Số tiền tối thiểu có thể rút là 1,000 số và tối đa là 10,000 AUD. Nếu số dư lương hưu của bạn dưới 1,000 AUD, bạn có thể rút tối đa số dư còn lại sau thuế.

Bạn chỉ có thể thực hiện một lần rút tiền trong khoảng thời gian 12 tháng.

Nếu bạn đã đến tuổi nghỉ hưu cộng thêm 39 tuần và không có việc làm ổn định khi nộp đơn đăng ký thì sẽ không có hạn chế về tiền mặt.

Nếu nhà cung cấp lương hưu của bạn yêu cầu bằng chứng, hãy liên hệ với Services Australia để yêu cầu họ cung cấp thư xác nhận bạn đã nhận được các khoản thanh toán hỗ trợ thu nhập từ chính phủ liên tục trong 26 tuần trở lên.

Không có mức thuế đặc biệt cho khoản rút tiền lương hưu sớm vì khó khăn tài chính nghiêm trọng. Nó được thanh toán và tính thuế như một khoản thanh toán một lần bình thường. Nếu bạn dưới 60 tuổi, số tiền này thường bị  thuế từ 17% đến 22%. Nếu bạn trên 60 tuổi, bạn sẽ không bị tính thuế.

Nhận lương hưu sớm do bệnh hiểm nghèo

Bạn có thể nhận lương hưu sớm nếu bạn mắc bệnh hiểm nghèo.

Bạn sẽ được lấy lương hưu sớm do bệnh hiểm nghèo nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Hai bác sĩ đã đăng ký, cùng hoặc riêng, xác nhận rằng bạn bị bệnh hoặc bị thương và có khả năng dẫn đến tử vong trong vòng 24 tháng kể từ ngày ký giấy chứng nhận.
 • Ít nhất một trong hai bác sĩ chuẩn đoán cho bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến bệnh tật hoặc chấn thương của bạn.
 • Chứng nhận vẫn có hiệu lực trong thời hạn 24 tháng.

Liên hệ với quỹ lương hưu của bạn để yêu cầu quyền được lấy lương hưu sớm do mắc bệnh hiểm nghèo.

Quỹ phải thanh toán lương hưu của bạn như một khoản thanh toán một lần. Khoản thanh toán này được miễn thuế nếu bạn rút tiền trong vòng 24 tháng kể từ ngày chứng nhận bị bệnh.

Nếu quỹ của bạn không cho phép rút tiền lương hưu sớm do mặc bệnh hiểm nghèo, bạn có thể chuyển khoản lương hưu sang một quỹ khác.

Nếu đang mắc bệnh hiểm nghèo và bị giữ tiền lương hưu, bạn có thể:

 • yêu cầu nhà cung cấp lương hưu của bạn đòi khoản tiền này thay mặt bạn
 • tự mình đòi khoản tiền lương hưu từ chúng tôi

Bước tiếp theo:

Nhận lương hưu sớm do mất khả năng lao động tạm thời

Bạn có thể nhận lương hưu sớm nếu bạn tạm thời không thể làm việc, hoặc cần phải làm việc ít giờ hơn vì mắc bệnh về thể chất hoặc tinh thần.

Điều kiện để lấy lương hưu sớm này thường được sử dụng để nhận các trợ cấp bảo hiểm được liên kết với tài khoản lương hưu của bạn.

Bạn sẽ nhận được lương hưu như một khoản thanh toán thông thường (một dạng thu nhập) trong thời gian bạn không thể làm việc. Khoản tiền lương hưu nhận được do mất khả năng lao động tạm thời sẽ bị tính thuế như một dạng thu nhập lương hưu.

Liên hệ với nhà cung cấp lương hưu của bạn để yêu cầu nhận lương hưu sớm được do mất khả năng lao động tạm thời và để hỏi về các quyền lợi bảo hiểm liên quan được đính kèm trong tài khoản của bạn.

Không có mức thuế đặc biệt cho số tiền lương hưu được do mất khả năng lao động tạm thời.

Nếu bạn không có quyền nhận các quyền lợi bảo hiểm như một phần của tài khoản lương hưu của mình, hãy xem xét liệu bạn có đủ điều kiện để nhận lương hưu sớm do khó khăn tài chính nghiêm trọng hay không.

Nhận lương hưu sớm do mất khả năng lao động vĩnh viễn

Bạn có thể nhận lương hưu sớm nếu bạn bị mất khả năng lao động vĩnh viễn. Trường hợp nhận tiền lương hưu sớm này đôi lúc được gọi là "lương hưu hỗ trợ khuyết tật".

Quỹ lương hưu của bạn phải có bằng chứng xác nhận rằng bạn mắc phải một căn bệnh về thể chất hoặc tinh thần vĩnh viễn có khả năng ngăn bạn quay trở lại làm công việc mà bạn đủ điều kiện để làm thông qua giáo dục, đào tạo hoặc kinh nghiệm.

Bạn có thể nhận được tiền lương hưu dưới dạng khoản thanh toán một lần hoặc một khoản thanh toán thông thường (một dạng thu nhập).

Số tiền lương hưu nhận được khi bạn bị mất khả năng lao động vĩnh viễn phải chịu các khoản thuế khác nhau. Để có thể hưởng mức thuế ưu đãi, sự mất khả năng lao động vĩnh viễn của bạn phải được chứng nhận bởi ít nhất hai bác sĩ.

Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để yêu cầu quyền nhận lương hưu sớm nếu bạn bị mất khả năng lao động vĩnh viễn.

Để tính thuế phải chịu khi rút tiền lương hưu sớm, bạn cần biết số tiền trong tài khoản lương hưu của bạn là bao nhiêu:

 • Thành phần miễn thuế
 • Thành phần chịu thuế mà nhà cung cấp lương hưu đã trả thuế cho (yếu tố bị đánh thuế)
 • Thành phần chịu thuế mà nhà cung cấp lương hưu đã không trả thuế cho (yếu tố chưa được đánh thuế).

Nếu bạn chưa đến tuổi nghỉ hưu và nhận trợ cấp tàn tật dưới dạng thu nhập, bạn sẽ được giảm thuế với yếu tố bị đánh thuế của thành phần chịu thuế của bạn xuống 15%.

Nếu bạn đã đến tuổi nghỉ hưu hoặc nếu bạn nhận được khoản thanh toán một lần, trợ cấp tàn tật của bạn sẽ bị đánh thuế theo mức được mô tả trong Các mức thuế đối với lương hưu của bạn.

Lương hưu dưới 200 AUD

Bạn có thể nhận lương hưu sớm nếu:

 • Bạn bị mất việc làm và số dư tài khoản lương hưu của bạn dưới 200 AUD
 • Bạn đã tìm thấy một tài khoản “lương hưu bị lãng quên” với số dư dưới 200 AUD.

Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để yêu cầu nhận lương hưu. Kiểm tra các tiêu chí đủ điều kiện để rút tiền lương hưu từ các tài khoản do ATO quản lý.

Không phải nộp thuế khi rút tiền từ các tài khoản lương hưu có số dư dưới 200 AUD.

ssdh-sinh-vien-money

Chương trình siêu tiết kiệm nhà đầu tiên (FHSS)

Để giúp bạn tiết kiệm tiền mua ngôi nhà đầu tiên của mình, bạn có thể đăng ký phát hành các khoản đóng góp tự nguyện (trước thuế) và không tự nguyện (sau thuế) mà bạn đã thực hiện cho quỹ lương hưu của mình kể từ ngày 01/07/2017. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện để đăng ký cho việc phát hành số tiền này.

Bạn có thể đăng ký để đóng góp tự nguyện tối đa 15,000 AUD từ bất kỳ một năm tài chính nào trong các khoản đóng góp đủ điều kiện của bạn sẽ được phát hành theo chương trình FHSS, lên tới tổng số 30,000 AUD đóng góp trong tất cả các năm. Bạn cũng sẽ nhận được một khoản thu nhập liên quan đến những đóng góp đó.

Lưu ý

Xin lưu ý rằng một số nhà quảng cáo tuyên bố bạn sẽ được nhận tiền lương hưu sớm bằng cách chuyển khoản lương hưu của bạn thành một quỹ lương hưu tự quản lý. Những hành động này là bất hợp pháp và bạn sẽ bị phạt nặng nếu liên quan.

Nhận lương hưu sớm khi không đáp ứng đủ điều kiện là bất hợp pháp.

Nói chung, bạn chỉ có thể rút tiền lương hưu của mình khi đến hạn nghỉ hưu.

Có những trường hợp hạn chế khi bạn có thể nhận lương hưu sớm một cách hợp pháp, chẳng hạn như:

 • Thuộc trường hợp điều trị y tế đặc biệt
 • Nếu bạn đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Luật về lương hưu đưa ra các quy tắc cụ thể khi bạn có thể nhận tiền lương hưu của mình. Chúng được gọi là điều kiện hưởng lương hưu sớm.

Hãy cẩn thận với những người cố ý đẩy nhanh quá trình để nhận lương hưu sớm. Họ sẽ nói với bạn rằng họ có thể giúp bạn rút tiền lương hưu để trả nợ thẻ tín dụng, mua nhà, xe hơi hoặc đi nghỉ dưỡng. Những hành động này là bất hợp pháp.

Các hành động bất hợp pháp sẽ có thể khiến bạn gặp rắc rối và số tiền bị phạt sẽ lớn hơn rất nhiều số tiền mà bạn có thể lấy được từ quỹ lương hưu. Bạn sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc và đóng phí phạt.

Những người ủng hộ các kế hoạch khuyến khích rút tiền lương hưu sớm một cách bất hợp pháp có thể phải đối mặt với việc truy tố và hình phạt dân sự hoặc hình sự.

Nếu ai đó cố ý tiếp cận bạn để thực hiện hành vi bất hợp pháp này, hãy liên hệ với chúng tôi ngay thông qua số điện thoại 13 10 20 để nhận được lời khuyên và bảo vệ khoản lương hưu của bạn.

Người dịch: Thuỳ Dương (SSDH)

Share.

Leave A Reply