Thành ngữ Việt Nam trong tiếng Anh diễn tả như thế nào?

0 1169 Views

Sẵn sàng du học – Đố các bạn "Habit cures habit" nghĩa là gì đấy? Nếu chưa biết thì mọi người tìm nghĩa trong này nè….

30516499_1021941384628393_7706650154983489536_n 30441354_1021941357961729_3266698996592148480_n 30440774_1021941464628385_2416653947134541824_n 30440740_1021941414628390_5026621421619511296_n 30415367_1021941254628406_5612259488242335744_n 30261930_1021941261295072_6023974314502520832_n 30261643_1021941267961738_902377701245976576_n 30261178_1021941404628391_1631806806172893184_n 30261153_1021941337961731_1939857361178984448_n 30226956_1021941344628397_3556801664952303616_n

Cá Domino (SSDH) – Theo joloenglish

Share.

Leave A Reply