Từ vựng band 7.5+ theo chủ đề: “Các vấn nạn xã hội”

0 1091 Views

Sẵn sàng du học – Nhận định đây là chủ đề căng thẳng nên SSDH làm 1 bài tổng hợp các từ vựng ăn điểm trong IELTS. Các cậu lưu về ôn tập nhé!

67969374_1373709959451532_2872117628099362816_n 67606210_1373709972784864_8932888155787362304_n 67351527_1373710002784861_6268888541019766784_n 67776455_1373709966118198_4226616507846623232_n

Cá Domino (SSDH) – Theo joloenglish

Share.

Leave A Reply