U.S. News “chỉ mặt” 5 trường đại học cung cấp sai dữ liệu được sử dụng để tính thứ hạng 2019

0 1061 Views

Sẵn sàng du học – U.S. News đã chuyển các trường học cung cấp dữ liệu sai vào danh sách các trường không được xếp hạng.

ssdh-sinh-vien

Năm ngôi trường đã báo cáo U.S. News rằng họ đã cung cấp sai dữ liệu được sử dụng để tính thứ hạng của họ trong danh sách Trường Cao đẳng Tốt nhất 2019. Trường đó là Đại học California—Berkeley, Đại học Scripps, Đại học Mars Hill, Đại học North Carolina—Pembroke và Đại học Johnson & Wales.

Điều đó có nghĩa là gì?

Việc báo cáo sai của mỗi trường dẫn đến thứ hạng trên danh sách cao hơn so với thứ hạng thực của họ. Do đó, U.S. News đã chuyển các trường sang danh mục "Không được xếp hạng", nghĩa là họ không nhận được xếp hạng trên danh sách.

Tình trạng không được xếp hạng của cả năm trường sẽ kéo dài cho đến khi xuất bản danh sách tiếp theo của bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất và cho đến khi các trường xác nhận tính chính xác của việc gửi dữ liệu tiếp the, theo yêu cầu của U.S News.

Ngoài ra, các trường không được xếp hạng trong bảng xếp hạng các trường Đại học tốt nhất cũng không đủ điều kiện để được xếp hạng trong các Trường Giá trị Tốt nhất, Trường A-plus dành cho Học sinh B, Trường Công lập Hàng đầu và Trường Cao đẳng Tốt nhất cho xếp hạng Cựu chiến binh.

Việc đó đã xảy ra khi nào?

Các trường thông báo cho, U.S. News rằng họ đã nhập sai dữ liệu được sử dụng để tính thứ hạng Đại học tốt nhất 2019 của họ. Những thông báo này xảy ra trong giai đoạn thu thập dữ liệu cho phiên bản Đại học tốt nhất năm 2020, xảy ra vào mùa xuân và đầu mùa hè năm 2019. 

Các trường này ban đầu đã gửi dữ liệu không chính xác trong giai đoạn thu thập dữ liệu mùa xuân và mùa hè 2018 và cũng đã hoàn tất quy trình xác minh, đảm bảo những thông tin U.S. News cung cấp là chính xác.

Điều này xảy ra như thế nào?

Việc báo cáo sai là rất hiếm. Ngoài bảng xếp hạng, US News còn xuất bản dữ liệu do các trường cung cấp nhằm hỗ trợ người tiêu dùng khi họ đánh giá các lựa chọn giáo dục của họ.

U.S. News sẽ xem xét dữ liệu của các trường đại học gửi và đánh giá trên nhiều tiêu chí khác nhau. Điều này bao gồm so sánh với số liệu các năm trước, so sánh dữ liệu với các nguồn của chính phủ liên bang có sẵn và yêu cầu một quan chức nhà trường ký xác thực vào dữ liệu của trường.

Điều gì sẽ xảy ra bây giờ?

Trạng thái đã được ghi nhận trên trang hồ sơ của mỗi trường trên usnews.com. Ngoài ra, vì lợi ích của các sinh viên tương lai, U.S. News đã xóa dữ liệu không chính xác khỏi các trang hồ sơ của trường và trong công cụ College Compass tool của U.S. News.

Dưới đây là những giải thích ngắn gọn liên quan đến vấn đề báo cáo sai lệch dữ liệu của từng trường đại học.

  • Đại học Johnson & Wales ở Rhode Island đã nói với U.S. News rằng trong nhiều năm, trường đã báo cáo quá mức ngân sách chi tiêu tài chính cho khuôn viên Providence của mình. Trường đã báo cáo dữ liệu chi tiêu tài chính cho tất cả các cơ sở của Johnson & Wales cho U.S. News thay vì chỉ cho cơ sở Providence. Trường nói rằng cứ 100 đô la chi tiêu tài chính mà trường đã báo cáo, đáng lẽ nó phải ở mức khoảng 62 đô la. 
  • Đại học California, Berkeley Berkeley ban đầu báo cáo rằng tỷ lệ trao tặng cựu sinh viên trung bình hai năm cho năm tài chính 2017 và 2016 là 11,6%. Gần đây, trường cho biết tỷ lệ trung bình chính xác là 7,9%.
  • Đại học California—Berkeley cũng nói với US News các cam kết về cựu sinh viên cung cấp dữ liệu cho US News ít nhất kể từ năm 2014 là không chính xác. 

Trước những vấn đề sai trái này, US News đã nhà chức trách các trường cung cấp một lá thư xác nhận tính chính xác của dữ liệu của các trường tương ứng trong bản đệ trình dữ liệu của họ cho US News cho ba danh sách tiếp theo của bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất. 

Người dịch: Phương Thảo (SSDH)

Share.

Leave A Reply