Học bổng bậc Thạc sĩ, Đại học Durham, Anh, 2019

0

Sẵn sàng du học – Trường Kinh doanh Đại học Durham thông báo Học bổng Dean Liz sẽ được trao cho ứng viên đặc biệt với thành tích học tập và ngoại khóa nổi bật. Học bổng dành cho các ứng viên với Chương trình Thạc sĩ Khoa học (không bao gồm Thạc sĩ Khoa học Phân tích Tài chính).

dai-hoc-Durham

Được quốc tế công nhận, Trường Kinh doanh Đại học Durham tự hào là một trong những trường đại học danh tiếng thế giới. Tầm nhìn của trường là dẫn dắt các ý tưởng kinh doanh và thực tiễn để cải thiện sự tài chính và phúc lợi trên toàn cầu.

Nhiệm vụ của trường đại học là phát triển và thu hút các nhà lãnh đạo và doanh nhân, những người tạo ra sự ảnh hướng và sử dụng kiến thức nhằm mang lại sự công bằng trong thế hệ tương lai và bền vững trên toàn thế giới.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi các chương trình Thạc sĩ Khoa học

Đối tượng học bổng: Học bổng sẽ được trao cho các môn học được giảng dạy bởi trường đại học.

Học bổng: 50% học phí (tối đa 12.500 bảng)

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Số lượng không được xác định

Học bổng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Hoàn thành đầy đủ quy trình đăng ký chương trình phù hợp và đã nhận được một lời mời nhập học có điều kiện để học tập vào ngày 31 tháng 5,

Sẵn sàng nhập học trong năm học 2019/20

Sẵn sàng tham gia và hợp tác trong các hoạt động tiếp thị công cộng mà Trường có thể tổ chức dành cho những người được xác nhận học bổng

Tự tài trợ nhằm đủ điều kiện nhận học bổng. Trường hợp lệ phí được trả bởi một người sử dụng lao động, nhà cung cấp tư nhân hoặc cơ quan chính phủ, ứng viên sẽ không được xem xét cho học bổng.

Học bổng bao gồm thời gian hoàn thành tiêu chuẩn của chương trình học tập tại trường

Học bổng không được chuyển giao và giữ riêng cho ứng viên. Học bổng chỉ có giá trị sử dụng bởi những ứng viên giành được học bổng trong năm học mà học bổng được trao. Ứng viên chọn trì hoãn nhập cảnh sẽ được xem xét cho các học bổng có sẵn trong năm mà ứng viên nhập cảnh.Nếu ứng viên xác nhận học bổng trước khi trì hoãn sẽ không được đảm bảo hỗ trợ học bổng trong năm nhập cảnh.

Không có giá trị tiền mặt thay thế nếu vị trí trong chương trình không được đề cập.

Ứng viên được trao tặng Học bổng của Trường Kinh doanh Đại học Durham sẽ không được nhận bất kỳ giải thưởng hoặc bất kì sự hỗ trợ nào khác của Đại học Durham như dành cho cho cựu sinh viên của trường.

Tất cả các ứng viên sẽ được tự động xem xét

cho học bổng; và không có đơn xin học bổng riêng biệt

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 31/05/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đảm bảo học bổng ứng viên phải xác nhận học bổng vào ngày ghi trên email đề nghị học bổng.

Việc không xác nhận chấp nhận học bổng trước ngày này có thể dẫn đến việc ứng viên loại bỏ học bổng và trao cho ứng viên khác.

Xem thêm thông tin: Xem thêm tại Đây

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply