Đại học Canberra mở đơn học bổng dựa trên thành tích cho những sinh viên quốc tế đủ điều kiện tại Úc.

0 1237 Views

SSDH – Đại học Canberra mở đơn học bổng dựa trên thành tích cho những sinh viên quốc tế đủ điều kiện tại Úc. Học bổng cung cấp các khóa học Cử nhân về Giáo dục thể chất và cho khoa học cho năm học 2017 – 2018.

Mục tiêu của học bổng là để tạo ra sự phát triển trong lĩnh vực giáo dục thể chất và Khoa học ứng dụng ở trình độ Quốc tế.

the-sun-setting-over-the-cooper-lodge-residences-1024x697

Đại học Canberra (UC) là một trường Đại học công lập nằm ở Bruce, Canberra, Lãnh thổ Thủ đô Úc. Đại học Canberra đã và đang luôn luôn cam kết mang đến những trải nghiệm giáo dục mang tính đột phá mà có thể tiếp cận đến tất cả mọi người.

Cao đẳng UC trực thuộc Đại học Canberra mang đến con đường vào Đại học cho sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế. Đại học Canberra chuyên về sự chuẩn bị chuyên nghiệp cho những con người chuyên nghiệp và bằng cấp của nó được tôn trọng và công nhận trên toàn quốc tế.

Bậc học: Cử nhân.

Ngành học: Ngành Giáo dục thể chất và Khoa học ứng dụng.

Giá trị học bổng: bao gồm học bổng $6,000 cho mỗi kì học (tối da 6 kì kể từ lúc bắt đầu).

Số lượng học bổng: Không giới hạn cụ thể.

Yêu cầu:

  • Là sinh viên quốc tế ứng tuyển cho một trong những khóa học sau: Bachelor of Sport & Exercise Science (274JA), Bachelor of Sports Media (689AA) or Bachelor of Sports Management (688AA).
  • Sinh viên UC hiện hành và sinh viên từ các tổ chức đối tác cùng hệ thống UC không được ứng tuyển cho học bổng.
  • Có chứng nhận ATAR tương đương mức 75 từ bằng cấp trước đây.
  • Tất cả ứng viên phải có chứng chỉ IELTS hoặc những bài kiểm tra tiếng anh có thể chấp nhận được khác, với trình độ tối thiểu là 5.5 (điểm tổng quát trong phiên bản học thuật của bài kiểm tra). Ưu tiên cho ứng viên đáp ứng trực tiếp các yêu cầu đầu vào.
  • Chỉ trong khuôn viên Bruce.

Quốc tịch: sinh viên quốc tế có thể ứng tuyển cho học bổng này.

Điều kiện nhập học:

Yêu cầu đầu vào: ứng viên phải có văn bằng năm trước.

Yêu cầu Anh ngữ: Tất cả ứng viên phải có chứng chỉ IELTS hoặc những bài kiểm tra tiếng anh có thể chấp nhận được khác, với trình độ tối thiểu là 5.5 (điểm tổng quát trong phiên bản học thuật của bài kiểm tra).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ứng viên đáp ứng được yêu cầu về điều kiện ứng tuyển sẽ được trao học bổng theo hình thức “đến trước, được trước”, vì số lượng học bổng là có hạn. Ứng viên được chọn sẽ nhận được một lá thư đề nghị riêng cho học bổng. Ứng viên phải chấp nhận học bổng cùng lúc chấp nhận đề nghị nhập học Đại học.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể ứng tuyển trực tuyến.

Đơn ứng tuyển

Xem thêm thông tin: Xem thêm thông tin chi tiết tại Đây.

Theo: Scholarshipplanet

Share.

Leave A Reply