Bản tin du học
Sự kiện du học
Học gì? Ở đâu?
0 1005 Views

Hoạt động ngoại khóa nào thật sự làm nổi bật hồ sơ du học mỹ của bạn?

Sẵn sàng du học – Quả thật, để sở hữu một bộ hồ sơ du học nổi bật giữa hàng trăm ngàn bộ hồ sơ khác không phải chuyện dễ dàng trong quá trình ứng tuyển vào đại học Mỹ. Theo các chuyên gia, chỉ một số tiêu chí trong bộ hồ sơ du học Mỹ của bạn cũng có thể thay đổi cục diện, trong đó có bài luận cá nhân và hoạt động ngoại khóa.

0 1339 Views

Yêu cầu về visa du học tại New Zealand

Sẵn sàng du học – Đôi khi, việc làm thủ tục Visa được xem là một qui trình khá phức tạp. Giúp bạn hiểu rõ hơn về việc làm visa du học NewZealand sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nắm được các thông tin đầy đủ.

0 1005 Views

Hoạt động ngoại khóa nào thật sự làm nổi bật hồ sơ du học mỹ của bạn?

Sẵn sàng du học – Quả thật, để sở hữu một bộ hồ sơ du học nổi bật giữa hàng trăm ngàn bộ hồ sơ khác không phải chuyện dễ dàng trong quá trình ứng tuyển vào đại học Mỹ. Theo các chuyên gia, chỉ một số tiêu chí trong bộ hồ sơ du học Mỹ của bạn cũng có thể thay đổi cục diện, trong đó có bài luận cá nhân và hoạt động ngoại khóa.

0 1156 Views

Vì sao sinh viên Học viện SHMS luôn được nhà tuyển dụng săn đón?

Sẵn sàng du học – Chất lượng sinh viên là yếu tố phản ánh rõ nhất hiệu quả đào tạo của bất kỳ một trường quản trị nhà hàng khách sạn nào. Đối với trường quản trị khách sạn top 7 thế giới SHMS, sự hài lòng của các đơn vị tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp từ trường là thước đo cho chất lượng đào tạo, dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp và chương trình phát triển cá nhân rất đặc biệt.