Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm học 2022-2023, ĐHQG HCM

0

SSDH – Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm học 2022-2023, ĐHQG HCM đang mở, hãy nghiên cứu và nộp hồ sơ nhé.

Căn cứ Công văn số 1744/ĐHQG-CTSV, ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chương trình học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2022.
Nhà trường triển khai chương trình học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2022 như sau:

1. Số lượng: 10 suất cho toàn ĐHQG-HCM.
2. Giá trị học bổng: 1.000 USD/suất.
3. Điều kiện dự tuyển:
– Sinh viên hệ chính quy tập trung năm thứ 3 hoặc năm thứ 4;
– Điểm trung bình từ 8,5 trở lên và không có môn nào học lại;
– Điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên;
– Chưa nhận học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2022-2023.
4. Hồ sơ dự tuyển:
– Sinh viên đăng ký dự tuyển học bổng trực tuyến tại liên kết: https://by.com.vn/scholar_info;
– Bảng thông tin cá nhân (tải mẫu);
– Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2020-2021 và học kỳ 1, năm học 2021-2022 (có xác nhận);
– Bản photo CMND/CCCD, các giấy khen, chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa,…

Nhà trường đề nghị các khoa/bộ môn thông báo và đề cử sinh viên đạt tiêu chuẩn dự tuyển học bổng này. Các khoa/bộ môn gửi công văn đề cử kèm theo hồ sơ dự tuyển học bổng của sinh viên về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 22 tháng 9 năm 2022.

SSDH (nguồn: ĐHQG HCM)

Share.

Leave A Reply