Xếp hạng môn học của Trung Quốc là gì và cách tra cứu BXH

0

SSDH- Xếp hạng môn học Trung Quốc của Times Higher Education (THE) cho phép sinh viên so sánh hiệu quả hoạt động của các trường đại học Trung Quốc với các trường đại học trên thế giới

Xếp hạng môn học của THE Trung Quốc là một tập hợp các xếp hạng nhằm cung cấp danh sách chính xác các trường đại học tốt nhất trên toàn thế giới cho nhiều môn học dựa trên phân loại môn học của Bộ Giáo dục Trung Quốc (MoE). Xếp hạng THE đo lường hiệu suất của 83 môn học trong 13 trụ cột.

Xếp hạng môn học của Trung Quốc so sánh 1.885 trường đại học (bao gồm 86 trường ở Trung Quốc đại lục) trên khắp thế giới ở 83 môn học khác nhau. Các trường được cho điểm từ A+ đến C- trong mỗi môn học, dựa trên thành tích của họ trên năm lĩnh vực cốt lõi: giảng dạy, nghiên cứu, quan điểm quốc tế, trích dẫn và chuyển giao kiến thức.

Sinh viên quốc tế (đặc biệt là sinh viên Trung Quốc) có thể sử dụng Xếp hạng môn học của Trung Quốc để so sánh cách các trường đại học Trung Quốc hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau với các tổ chức bên ngoài Trung Quốc, bao gồm cả ở Anh, Mỹ, Canada và Úc.

Ngoài bảng tổng thể, cũng sẽ có các bảng chủ đề riêng biệt mà học sinh có thể lọc dựa trên lĩnh vực chủ đề mà mình quan tâm.

Tùy thuộc vào việc bạn là sinh viên đại học hay sau đại học, bạn có thể tìm kiếm theo các lĩnh vực như giảng dạy hoặc nghiên cứu để hiểu cách các trường đại học hoạt động so với các số liệu mà bạn quan tâm nhất.

Một trong những điểm khác biệt chính giữa Xếp hạng môn học của Trung Quốc và phần còn lại của bảng xếp hạng THE là việc tập trung vào phân loại môn học của MoE Trung Quốc. Việc xếp hạng cũng nhằm mục đích so sánh cách các trường đại học Trung Quốc và các trường đại học khác trên khắp thế giới xếp hạng theo phân loại môn học tiếng Trung. Ngoài ra còn có nhiều môn học đa dạng hơn để học sinh khám phá theo các mức xếp hạng.

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply