Chương trình học bổng ngắn hạn về y tế công cộng

0

Chương trình này hỗ trợ những cán bộ có trình độ sau ĐH về y tế công cộng và đang làm việc trong lĩnh vực này tại VN, với ưu tiên cho các ứng viên đang làm việc trong lĩnh vực HIV/AIDS. PEPFAR VN sẽ cấp toàn bộ chi phí cho các ứng viên được lựa chọn để tham dự một chuỗi khóa học ngắn hạn chuyên sâu trong các lĩnh vực được mô tả ở trên tại ĐH California cơ sở Berkeley (UCB) và cơ sở San Francisco (UCSF) trong mùa hè 2011.

Ứng viên cần có ít nhất một năm làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng tại VN đăng ký tính đến thời điểm nộp hồ sơ và phải cam kết sẽ quay trở về làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng tại VN. Ứng viên phải thành thạo tiếng Anh theo bài kiểm tra chuẩn trong quá trình lựa chọn.

Các ứng viên quan tâm cần gửi hồ sơ dự tuyển gồm đơn xin dự tuyển theo mẫu, sơ yếu lý lịch, và một bài luận 500 từ trước ngày 24-2-2011 tới địa chỉ dinhtp@vn.cdc.gov. Các câu hỏi liên quan gửi tới địa chỉ nadolpj@vn.cdc.gov.

Share.

Leave A Reply