Học bổng Cử nhân, University of Adelaide College International, Úc, 2019

0

Sẵn sàng du học – University of Adelaide được xây dựng nhằm tạo ra và mang đến nền văn hóa đại học mang giá trị về sức khỏe, an toàn và phúc lợi như yếu tố cơ bản của môi trường làm việc, được hỗ trợ bởi hệ thống bảo an của công việc, sự quản trị đúng đắn, đào tạo, cấu trúc quản lý và chiến lược hoạt động.

Adelaide University Campus + Panorama from North Terrace

University of Adelaide là một trong những trường đại học uy tín nhất của Úc và nổi tiếng trên thế giới về sự xuất sắc trong giáo dục và nghiên cứu

Để đủ điều kiện học bổng, các ứng viên được yêu cầu trình độ tối thiểu phải tương đương Bằng cấp Danh dự Hạng nhất của Úc.

Bậc học: Học bổng có sẵn để theo đuổi các chương trình đại học.

Ngành học: Học bổng được trao cho các khóa học do trường đại học cung cấp.

Giá trị học bổng: Hỗ trợ 10% học phí hoặc 5% học phí toàn thời gian tối thiểu theo chương trình đại học đã được lựa chọn bởi ứng viên.

Quốc tịch: Học bổng hỗ trợ cho công dân của bất kỳ quốc gia nào (trừ Úc và New Zealand).

Số lượng học bổng:  không xác định

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện học bổng, các ứng viên được yêu cầu trình độ tối thiểu phải tương đương Bằng cấp Danh dự Hạng nhất của Úc.

Điều kiện nhận học bổng :

  • Tốt nghiệp University of Adelaide College;
  • Đã nhận được đề nghị hỗ trợ học bổng của University of Adelaide ( một phần hoặc toàn phần ) như toàn bộ học phí của sinh viên quốc tế
  • Hoàn tất quy trình chấp nhận được đề cập trong đơn xin học bổng của bạn.
  • Lưu ý: Ứng viên học bổng đủ điều kiện nhận nhiều học bổng do University of Adelaide hỗ trợ được nhận duy nhất một suất học bổng ( học bổng có giá trị cao nhất mà họ đủ điều kiện).

Các ứng viên sau đây không đủ điều kiện để nhận các học bổng này:

  • Các sinh viên hiện tại của University of Adelaide đang chuyển từ bậc học này sang bậc học khác trước khi hoàn thành chương trình học của họ ( chuyển tiếp nội bộ )
  • Sinh viên được nhận học bổng bao gồm học phí được trao tặng bởi tổ chức được công nhận như bộ phận hoặc phòng ban của chính phủ
  • Ứng viên cho các chương trình Thạc sĩ nghiên cứu hoặc tiến sĩ;
  • Ứng viên của học bổng khác, xem các điều khoản và điều kiện học bổng để biết danh sách bậc học bị loại trừ

Yêu cầu tiếng Anh : Các bài kiểm tra tiếng Anh được công nhận ưa thích của trường đại học là: IELTS, TOEFL, Pearson Test of English – Academic và CAE (Cambridge English: Advanced). Học sinh không có trình độ tiếng Anh bắt buộc sẽ cần hoàn thành một chương trình chuyên sâu về ngôn ngữ Anh trước khi được nhận vào University of Adelaide. Trường có thể sắp xếp một chương trình tiếng Anh thích hợp, Tiếng Anh Học Thuật (PEP Pathway) tại Adelaide tại Trung Tâm Anh Ngữ của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Học bổng được mở trong suốt năm nhưng người nộp đơn được khuyến khích hoàn tất quá trình nhập học càng sớm càng tốt để có đủ thời gian để họ xin visa và chuẩn bị cho việc học của họ.

Phương thức nộp hồ sơ:

Không cần nộp đơn xin học bổng quốc tế đại học Adelaide College năm 2019 vì học bổng sẽ tự động thông báo ứng viên đã đáp ứng điều kiện và yêu cầu vào ngày cuối cùng của thời gian nộp đơn học bổng. Ứng viên sẽ được thông báo qua email trong vòng hai tuần sau khi hoàn tất quy trình xác nhận học bổng.

Xem thêm thông tin: Xem thêm tại Đây 

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply